• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december.
Het bestuur was als volgt samengesteld:
C.A. Corjanus                  (bestuurslid tot 3 sept.)
B. van Emmerloot           (bestuurslid)
H. van Heerde                 (voorzitter /Schokker Erf )
J. Komen                           (penningmeester/ledenadministrateur)
W. Konter                          (vicevoorzitter)
J.J.A. Kwakman               (secretaris)
J.G.B. Meijer                     (bestuurslid)
 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in dit verslagjaar  5  maal bijeen.
 
Het Schokker Erf
Het Schokker Erf  kwam in het verslagjaar uit in de maanden  februari, mei, augustus en november.
De redactie is op 10 februari te Malden in vergadering  bijeen geweest.
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op  zaterdag 16 januari 2016 vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de Schokkervereniging plaats op Schokland. Het Schokkerkoor verzorgde een optreden in de kerk en in het restaurant werd  de nieuwjaarsreceptie gehouden, die aanving met de nieuwjaarstoespraak van vicevoorzitter Wim Konter. Circa 60 leden, inclusief de Schokkerkoorleden, hebben de nieuwjaarsbijeenkomst bijgewoond.
 
Jaarvergadering
De 30ee jaarvergadering werd met 90 deelnemers gehouden tijdens de Schokkerdag op zaterdag  3 september aan boord bij  rondvaartbedrijf van Dijk , al varend op de Friese wateren van Lemmer naar Sneek. Een verslag  van deze dag is te vinden in het Schokker Erf van november 2016. Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Cor Corjanus. Cor werd hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, waar hij met name actief was met het beheer van de realia en een aantal jaren als ledenadministrateur. Voorts werd oud-voorzitter Theo Grootjen benoemd tot lid van verdienste en ontving oud vicevoorzitter Bert Karel alsnog een passend geschenk in de vorm van een model-zuiderzeebotter.  Nadere details uit de jaarvergadering vindt u in het verslag dat is afgedrukt in het Schokker Erf van november 2016. Ook treft u daarin een beknopt verslag van de gehele Schokkerdag aan.
 
Ledenwerving
Het jaar 2016 is voor de Schokkervereniging een jaar geweest waarbij het ledenaantal redelijk stabiel bleef.  Groei zit er nog niet echt  in ondanks alle inspanningen en initiatieven. Het is, en blijft, moeilijk om nieuwe leden te werven met name onder jongeren. Voor aantallen wordt verwezen naar het jaarverslag van de ledenadministrateur.
 
Bestuurlijke aandacht
De aandacht van het bestuur is in het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar de ontwikkelingen rond museum Schokland.  Het gemeentebestuur van Noordoostpolder werkt aan toekomstplannen, waarvan de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Het bestuur, de voorzitter in het bijzonder, volgt de ontwikkelingen op de voet en praat mee en denkt mee waar dat mogelijk is. Het blijkt een zaak van “lange adem”te zijn, maar begin 2017 wordt meer duidelijkheid rond de toekomstplannen verwacht.  Voorts werkte en werkt het bestuur aan een nieuw beleidsplan waarmee we hopen aan te sluiten op de ontwikkelingen van de kant van de gemeente Noordoostpolder,  de museumdirectie en de overige betrokken partijen.
 
Jan Kwakman, secretaris.