De volgende liederen werden volgens de overlevering gezongen op Schokland: