• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft op 5 februari 2018 een reeks van voorwaarden gesteld aan het plan voor het behoud van Werelderfgoed Schokland. Pas als er meer zekerheden zijn ingebouwd kan de gemeenteraad instemmen met het project dat ruim 34 miljoen euro moet kosten. De gemeente Noordoostpolder draagt dan een miljoen euro bij.
Wel moet het Rijk eerst het gat in de begroting van 10 miljoen euro dichten. Dat is één van de voorwaarden. Verder vindt de raad dat werelderfgoed-organisatie UNESCO moet instemmen met het plan. Ook dient het project binnen het budget uitgevoerd te worden. Als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, gaat het niet door, zo staat in een aangenomen amendement van ONS Noordoostpolder, D66 en SP.
Volgens wethouder Hennie Bogaards wil ook het college het complete plan van 211 hectare uitvoeren.
De raad nam ook een motie van het CDA aan. De partij nam daarin een voorschot op de mogelijke schade die landbouwers rond Schokland ondervinden door de vernatting van het gebied en de aanleg van nieuwe natuur. Mocht die schade daadwerkelijk optreden, dan moet het college zoeken naar een oplossing voor de ontstane schade. 

Het plan voor het Werelderfgoed Schokland draait om het behouden van het erfgoed en het aanleggen van nieuwe natuur en toeristische voorzieningen, waaronder een nieuw bezoekerscentrum. Dit moet een aansprekend gebouw worden met een mooie collectie zodat het voor veel mensen aantrekkelijk wordt om een bezoek te brengen aan Schokland.
Experts zijn kritisch op de berekeningen die zijn gepresenteerd over de exploitatie van het bezoekerscentrum. Reinoud van Assendelft van het gelijknamige adviesbureau voor Leisure en Cultuur omschrijft het als 'broddelwerk.' Essentiële getallen ontbreken volgens hem. Jaarlijks 100.000 bezoekers naar Schokland trekken is niet onmogelijk, maar wel een enorme opgave. Eerst moet er diepgravend onderzoek komen om te te kijken welk bezoekersaantal reëel is. 
Arie Stoffelen van de Rijksuniversiteit Groningen mist een duidelijke onderbouwing van het verwachte bezoekersaantal. Volgens hem is meer onderzoek noodzakelijk. Alleen door goede samenwerking met andere toeristische trekpleisters in de regio zou 100.000 bezoekers mogelijk kunnen worden, denkt Stoffelen. Voldoende geld om Schokland te promoten moet volgens hem dan ook vrijgemaakt worden. Samenwerken met toeristische trekpleister in de regio, zoals de Orchideeënhoeve is volgens hem een must. Museum Schokland trekt nu zo'n 30.000 bezoekers per jaar. In de plannen staat dat het blootleggen van archeologische vondsten en publieksevenementen de extra bezoekers moet trekken. Daarmee alleen red je het niet, zegt Reinoud van Assendelft. Dit omdat er niet elk jaar wat interessants wordt blootgelegd.
De gemeente heeft de 100.000 bezoekers gebaseerd op de ervaringscijfers van andere bezoekerscentra. Aan een definitieve businesscase wordt nog gewerkt. Die is na de zomer klaar. Het cultuurbedrijf en Het Flevo-landschap gaan het bezoekerscentrum runnen.

De topjaren voor Museum Schokland lagen in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw met 70.000 bezoekers, vooral de nieuwe bewoners van Lelystad en Almere. En dat voor het kleine museum, dat alleen het kerkje omvatte. Om deze topcijfers opnieuw te gaan halen of zelfs te overtreffen is meer nodig dan een museum op één locatie. Bezoekers van Schokland, en dat zijn er nu volgens andere cijfers zo'n 200.00 per jaar, moeten worden getrokken met een compleet aanbod van historie, natuur en cultuur op de verschillende interessante locaties van het eiland. Het nieuwe 'Werelderfgoedcentrum', waarvoor stichtingskosten van 5 miljoen euro worden genoemd, is daarbij slechts één factor. Indien er geen geld wordt uitgetrokken voor het aantrekkelijk en goed bereikbaar maken van Oud-Emmeloord zullen de cijfers niet gehaald worden. Schokland en de archeologisch interessante ondergrond rondom moet als één geheel worden gezien. Dus moet er ook worden geïnvesteerd in het zichtbaar maken van de schatten van 'kavel P14' cq het prehistorische dorp aan de Vecht, aan het voormalige dorp Middelbuurt (waar stonden de huizen precies?), de Zuidert en de Zuidpunt. En het is ook logisch om aandacht te schenken aan de 75 jarige geschiedenis van de Noordoostpolder.
Daarbij zijn er ook kansen voor die ondernemers, die in de afgelopen jaren wel zorg voor Schokland hadden maar te weinig kansen kregen er iets moois van te maken. Er is dus een goede en brede samenwerking nodig, waarbij Flevo-landschap en het Cultuurbedrijf een voortrekkende rol moeten nemen.
Een rol voor de Orchideënhoeve, zoals Van Assendelft voorstelt, is daarbij niet de meest logische keuze. Die kent een heel andere doelgroep, een feit dat deze 'expert' mogelijk over het hoofd heeft gezien. Koppelingen met andere regionale cultuurhistorische bestemmingen liggen voor een deel van de doelgroep meer voor de hand, denk aan Urk (visserij), Vollenhove (historie en natuur - Wieden -), Kampen (historie) en vooral Kraggenburg (Oud-Kraggenburg, Waterloopbos).

De integrale gebiedsontwikkeling van het gebied rond Schokland is een groot project dat jaren in beslag neemt. De uitvoering gaat daarom stap voor stap. Er zijn nog verschillende besluiten die van invloed kunnen zijn op het project. Zo doet het waterschap Zuiderzeeland de komende maanden onderzoek naar het waterpeil in het gebied rond Schokland. Dit onderzoek moet uitwijzen of het peilbesluit gewijzigd kan worden en of daardoor een functiewijziging van het gebied mogelijk is. Hierna volgt de gebruikelijke inspraakprocedure.

Bronnen: Omroep Flevoland, de Noordoostpolder, Flevopost

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.