• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33

Inhoudsopgave historische artikelen Het Schokker Erf nr. 76-100

Titel van artikel: Auteur : Waar :

Toelichting:

Ierse lotgenoten Wim Veer SE76, p04-17 Vergelijking van de in 1953 ontvolkte Ierse Blasket-eilanden met Schokland.
Briefje in een fles Redactie SE76, p17 In 1863 spoelde op Schokland een fles aan, waarin een briefje zat.
De winter van 1929 Bruno Klappe SE76, p18-21 Tochten over de dichtgevroren Zuiderzee naar Schokland in 1929.
Een Schokker, die zijn eiland overleeft (1942) Anoniem SE76, p22-25 Artikel uit De Courant – Het nieuws van de dag van 1942 over Harmen de Boer (1852-1944).
Groot wonder der natuur! (1843) Bruno Klappe SE76, p26-29 De slechts 1 meter grote Jannetje Alberts Koek (1820-1859) was in 1843 op de Zwolse kermis te zien.
Ontbrekende doodsregisters (1823) Bruno Klappe SE76, p29 Verklaring van schout Seidel dat vóór 1812 op Schokland geen apart overlijdensregister werd bijgehouden.
Kloeke mannen (1870) Bruno Klappe SE76, p30-33 Oud-Schokkers hielpen in december 1870 toen veel schepen op de Zuiderzee in het ijs vast kwamen te zitten.
Schokland in de krant (17) Redactie SE76, p33 Aanbesteding van de afbraak van de kerk op Emmeloord en wederopbouw te Ommen (1860).
Boer, Louwe de (1849-1929) Bruno Klappe SE76, p34-36 Louwe de Boer (1849-1929).
Met een ducaat en een dubbeltje - over E.P. Seidel (1728-1814)
 (5)
Hans Seidel SE76, p37-42 Bijlagen.
De hongerdood gestorven? Bruno Klappe SE77, p04-10 Zijn de berichten over Schokkers die de hongerdood gestorven zijn wel waar?
Vraatzuchtige dieren Wim Veer SE77, p11-17 De jacht op zeehonden in de Zuiderzee.
De eerste burgemeester van de gemeente Schokland (1806) J. Spitse SE77, p18-25 Was Eberhard Philip Seidel (1728-1814) wel burgemeester van Schokland?
Klein, Hendrikus (1882-1954) Bruno Klappe SE77, p26 Klein, Hendrikus (1882-1954) en zijn zoon Hendrik Klein (1914-1944)
Helden: Goosen en Diender (1821) en Bien (1810) Wim Veer SE77, p29-31 Jacob Alberts Goosen (1776-1840) en Albert Louwe Diender (1787-1869) redden in 1821 drie mensen uit de zee.
Nelletje Bruinsen Bien (1789-1842) redde in 1810 een kind uit de zee.
Advertentiën Redactie SE77, p31 Advertentie uit 1858 betreffende een artikel door dr. B. Meijlink over Schokland.
Schokker straatnamen in Ens Bruno Klappe SE77, p32-38 In het polderdorp Ens hebben veel straatnamen een connectie met Schokland, maar op diverse van die straatnamen is nogal wat aan te merken.
Nagele, het verdronken kerkdorp Pieter Terpstra SE77, p39-43 Artikel uit de Leeuwarder Courant van 1941 over een dorp dat vroeger vlakbij Schokland gelegen moet hebben.
Op het spoor van Maenhuizen (1) Bruno Klappe SE78, p04-09 Op een oude kaart van Schokland is wellicht de plaats van de verdwenen nederzetting Maenhuizen te zien.
Wel of geen uitkering? Wim Veer SE78, p10-12 Over het zogenaamde Schokker-geld.
Schokland in de krant (18) Redactie SE78, p12 Strandvonderij, advertentie in de Zwolsche Courant van 12-2-1850
 
Geld, geld en nog eens geld Wim Veer SE78, p13-17 Waar kwam het geld vandaan dat nodig was om Schokland en de Schokkers te onderhouden?
Schokland, gezien door Andries Schoemaker Bruno Klappe SE78, p18-22 Over enkele prenten van Schokland in de collectie van Andries Schoemaker (1660-1735).
Het bewijs van het bestaan van Nagele Pieter Terpstra SE78, p23-26 Artikel uit de Leeuwarder Courant van 1941 over een dorp dat vroeger vlakbij Schokland gelegen moet hebben. Vervolg op “Nagele het verdronken kerkdorp” (zie Schokker Erf 77).
Door een zware stortzee overvallen (1819) Bruno Klappe SE78, p28-33 De 9-jarige Josephus van Kleef (1809-1819) verdronk toen hij een keer mee mocht op de schuit van zijn vader.
Visser, Albert (1853-1933) Bruno Klappe SE78, p34-37 Albert Visser (1853-1933), zijn vrouw Jannetje Buijs (1856-1930), en hun zoon Dirk Visser (1894-1975).
Dynamietfabriek op Schokland (1885) Wim Veer SE78, p38-39 In 1885 wilde men een dynamietfabriek op Schokland bouwen.
Het verloren geraakte anker (1861) Bruno Klappe SE78, p40-41 Jacob Jacobs Net (1827-1907) en zijn broer Jan Jacobs Net (1834-1917) vonden in 1861 een anker, maar verzuimden dat aan te geven.
Een stukje Oud-Brunnepe verdwijnt (1940) Anoniem SE78, p42-43 Artikel uit de Zwolsche Courant van 1940 over de afbraak van de Schokkersbuurt in Kampen.
Een inzameling voor Jacob Corjanus (1838) Bruno Klappe SE79, p05-13 Inzamelingsaktie voor zieke en behoeftige Jacob Jansen Corjanus (1761-1838).
Schuld en boete Wim Veer SE79, p14-24 Jacob Alberts steekt in 1595 Hermanus Claessen dood in kroeg op Emmeloord.
Het eiland Schokland (1839) E. SE79, p25-29 Artikel uit het Nederlandsch Magazijn van 1839.
Kleine Eva (1802) Bruno Klappe SE79, p30-31 Herm Floris Sul (1765-1804) en zijn vrouw Aaltje Louwen (1768-1805) krijgen een ongelukkig kindje.
Klappe, Klaas (1836-1920) en Jacobje Broodbakker (1837-1913) Bruno Klappe SE79, p32-35 Klaas Klappe (1836-1920) en Jacobje Broodbakker (1837-1913).
Machiel Aron Frank (1824-1883), heel- en vroedmeester Willem van Norel SE79, p37-42 Een joodse heel- en vroedmeester op Schokland.
Schokker kaagschippers Wim Veer SE80, p04-11  
Koridon helpt een handje (1853) Bruno Klappe SE80, p12-14 Antonius Koridon (1830-1916) sloopt in 1853 een schoorsteen in Kampen.
Een vergeten plekje (1893) P. Keuter SE80, p16-21 Artikel uit het tijdschrift “Geschiedenis en Aardrijkskunde” van 1893.
Een of twee maal Maria Karel? Frank Rijckaert SE80, p22-24 Bij het hertrouwen van Maria Karel (1846-1909) werd een verkeerde geboorte-akte gebruikt.
Het vreemde huwelijk van Maria Karel Bruno Klappe SE80, p25-27 Wie was de vader van de kinderen van Maria Karel (1846-1909)?
De fotogalerij, Otto Maximiliaan Geerling (1832-1879) Bruno Klappe SE80, p28-33 Otto Maximiliaan Geerling (1832-1879), heel- en vroedmeester op Schokland, en Anna Catharina Bersée (1833-1915).
Een zedelijk bedorven eiland? Bruno Klappe SE80, p34-36 Over een anonieme brief in de Amsterdamsche Courant uit 1857.
De zee geeft, de zee neemt (1) Bruno Klappe SE80, p38-43 1725: Een smakschip verliest een roeiboot.
1737: Een walvisvaarder aan de grond.
1742: Man overboord.
1756: Restanten van een schipbreuk.
1757: Drijvende planken.
1764: Een kofschip gezonken.
1766: Beurtschip Kampen-Amsterdam omgeslagen.
1778: Schokkers gaan er met de lading van een bij Texel gezonken schip vandoor.
1785: Schokkers bergen resten van een schipbreuk.
1787: Schokkers vinden twee ankers.
1792: Schokkers redden opvarenden van een tjalkschip.
1798: Beurtschip Amsterdam-Leeuwarden verongelukt.
1799: Engelse soldaten hinderen de scheepvaart op de Zuiderzee.
Schokland, eiland op het droge Bas den Oudsten SE81, p04-13 Artikel uit De Spiegel van 1959.
De wet op Schokland (3) Bruno Klappe SE81, p14-15 1805: verbod om na 9 uur ’s avonds drank te verkopen;
verbod buiten een pijp zonder dopje te roken.
Waar was Jan Buter Mastenbroek? Bruno Klappe SE81, p16-20 Jan Buter Mastenbroek (1835-1872) vermist na scheepsramp bij het eiland Wight.
Schokland in de krant (19)   SE81, p21 Publieke aanbesteding voor het maken van een deel van de zeeweringen, 1746.
De fotogalerij, Jan Eleveld (1796 - 1892) Bruno Klappe SE81, p22-25 Jan Eleveld (1796-1892).
De deurwaarder op bezoek Bruno Klappe SE81, p26-30 Reurink Jans de Groot (1800-1830), Gerrit Alberts Bruin (1795-1834), Bruin Jansen Klappe (1787-1866), Bruin Jansen Diender (1782-1841), Hendrik Jansen Diender (1785-1857), en Bruin Peters Visscher (1789-1875) kregen in 1826 een dwangbevel om belasting te betalen.
Roomsch-katholieke Visschersvereniging Sint Petrus Wim Veer SE81, p31-41  
Veehouders in 1826 Bruno Klappe SE81, p42-43 Opgave van de 40 Schokkers die koeien, kalveren of schapen hadden. Vermeld zijn ook de huisnummers.
Nest en net Wim Veer SE82, p04-15  
Gewond in Franse dienst Bruno Klappe SE82, p16-19 Louwe Theunis de Jong (1775-1847) raakte gewond in Franse dienst.
De zee geeft, de zee neemt (2) Bruno Klappe SE82, p20-31 1807: Acht Schokkers komen om.
1813: Thijmen Cornelissen de Boer vindt een lijk.
1813: Een verdronken vrouw met een gouden oorbeugel.
1815: De Hamburger tjalk “De Hoop”.
Dubbel Goosen (1853-1920) Bruno Klappe SE82, p32-35 Dubbel Goosen (1853-1920) en Eva Johanna Ruiten (1853-1937).
Ingeslagen ruiten bij Seidel Bruno Klappe SE82, p36-40 In 1827 sloeg een kwade schipper de ruiten van opzichter Casiemir Frederik Seidel (1790-1848) in.
Giftige garnalen Bruno Klappe SE82, p41-43 In 1846 werd een Schokker verdacht van het verkopen van giftige garnalen op het Kamper Eiland.
Willem Visser en zijn breuk met de traditie Rob Gruben en Gerry Claasen SE83, p04-17 Levensgeschiedenis van Willem Visser (1864-1932).
De zee geeft, de zee neemt (3) Bruno Klappe SE83, p18-26 1815: Jan Jansen Kok verliest zijn schuit.
1815: Veerboot uit Hasselt aan de grond bij Schokland.
1815: Dubbel Dirks Veen vindt een drenkeling.
1815: Bruin Alberts Conter vindt ook een drenkeling.
1815: Een gevonden zwaard.
1815: Een turfschip in het ijs.
1817: Twee wrakke bootjes.
1817: Drie lege vaten.
1817: Een gevonden anker.
Een foutje Bruno Klappe SE83, p26 Rectificatie Schokkker Erf, pag. 28, noot 3 en 4.
Van pekelharing en Zuiderzeeharing tot Hollandse Nieuwe! Wim Veer SE83, p27-35 Haringkaken.
De fotogalerij Bruno Klappe SE83, p36-39 Jacobus Koridon (1824-1915).
Roomsch-katholieke Visschersvereniging Sint Petrus (2) Wim Veer SE83, p40-41 Reactie van een lezeres op deel 1.
Verhalen van Schokland Bruno Klappe SE83, p41-42 Nieuw boek over Schokland.
Volendammers opgelicht Bruno Klappe SE84, p04-14 Schokker nazaat Bruin Sul (1865-1926) benadeelde in 1918 veel Volendammers.
Uit de mond van een oude Schokker Steur (pseudoniem van Koenraad van de Kamp) SE84, p15-21 Het verzonken kerkhof.
Beierende klokken.
Vreemde gebeurtenissen in de Geute.
De geest in de wolk.
Artikel uit het Gereformeerd Gezinsblad, 1958-1959.
Geloof en bijgeloof Wim Veer SE84, p22-25  
Betrapt Bruno Klappe SE84, p26-27 Jan Willems Ouderling, Willem Floris Sul en Pieter Dirks Tromp kregen boete wegens onvoorzichtigheid met vuur.
De fotogalerij Bruno Klappe SE84, p28-32 Konter, Jacob Alberts (1824-1914)
Orisant Wim Veer SE84, p33-37 Over een verdronken eiland in de Oosterschelde.
De zee geeft, de zee neemt (4) Bruno Klappe SE84, p38-42 1818: Willem Peters Sul en Thijmen Cornelissen de Boer verliezen hun schuit.
1818: Jan Reijers van der Werf brengt een drenkeldode naar Edam.
1819: Een gezonken schip tussen de Oude Kerk en Elburg.
Emmeloord rond 1800 Redactie SE84, p43 Nieuw boek van Wim Veer: Emmeloord rond 1800 - Van republiek naar koninkrijk.
De laatste reis van matroos Peter Stroeve Bruno Klappe SE85, p04-7 De Schokker Peter Stroeve sterft in 1874 aan boord van de stoomboot Sirius, en wordt in Swinemünde in (thans) Polen begraven.
Onrust bij katholieke vissers Wim Veer SE85, p08-11 Johannes Albertus Klappe, bestuurslid van de katholieke vissersbond Sint Petrus te Vollenhove, is bezorgd over de afsluiting van de Zuiderzee.
Een oude verpekelde Schokker lucht zijn hart   SE85, p12-14 Gesprekje met een oude Schokker in Kampen. Artikel uit het Gereformeerd Gezinsblad, 1958.
Oltmans en Dubourcq Bruno Klappe SE85, p15-18 Twee tekenaars maakten 20-6-1845 beiden een tekening van de Middelbuurt op Schokland.
Vrijgesteld van dienst Bruno Klappe SE85, p19-21 Willem Klaasen Klappe,
Cornelis Stevens Toeter,
Remmelt Mastenbroek,
Jan Willemsen Tromp,
Willem Jansen Zalm,
Jacob Harmens Koek,
Hendrik Stevens Toeter,
Floris Herms Sul en
Jacob Jansen Sul werden in 1817 vrijgesteld van dienst.
De fotogalerij: Albert Bape (1843-1927) Bruno Klappe SE85, p22-26  
Zuiderzeekaarten Wim Veer SE85, p27-30 Over enkele oude kaarten waarop Schokland te zien is.
De zee geeft, de zee neemt (5) Bruno Klappe SE85, p32-34 1818: Gerrit Jans Schoon vindt een anker.
1819: Een gevonden rode baakton en een verloren anker.
Dood, vuil en bederf - deel 1 Wim Veer SE86, p04-15 De strijd tegen vuil, bederf en cholera.
Drie Schokkers, getekend door Heinrich Schlitt Bruno Klappe SE86, p16-18 Tekening uit 1872 van drie Schokkers, gemaakt door een Duitse kunstenaar.
Menschen aan verloren kust Fred Thomas SE86, p19-25 Artikel uit De Tijd van 11-10-1939.
Een munthuis op Schokland? Bruno Klappe SE86, p26-33 Twijfel aan de bewering dat de heren van Kuinre in de 14e eeuw munten op Schokland sloegen.
De fotogalerij: Jan Alberts Klappe (1894-1959) Bruno Klappe SE86, p34-35 Jan Alberts Klappe (1894-1959).
Bekkenelen en ellepijpen Bruno Klappe SE87, p4-9 Fred Thomas bij prof. De froe (1955)
Dood, vuil en bederf - deel 2 Wim Veer SE87, p10-17 De strijd tegen vuil, bederf en cholera (deel 2).
Fotogalerij: Willem van Eerde (1872-1927) Bruno Klappe SE87, p18-21 Willem van Eerde (1872-1927)
De zee geeft, de zee neemt (6) Bruno Klappe SE87, p22-25 Reddingen in 1820
De onechte kinderen van Lijsje Jans Zoet Bruno Klappe SE87, p26-31 Lijsje Zoet (1780-1837) trouwde nooit, had wel 4 kinderen
Jan Kwakman (1944) - Sport, Skutien en Schokland Henk van Heerde SE87, p34-36 Interview met een Vollenhovenaar en Schokker nazaat
Waar de golfslag klinkt als een verwijt (1) Fred Thomas SE88, p4-15 De schrijver mocht in 1930 met Volendamse vissers de Zuiderzee op, waarbij ook Schokland werd bezocht.
Hoe komt Schokland aan zijn naam? G.W.M. Claasen SE88, p16-19 Was de benaming Schokker of Schokland een spotnaam?
Oude namen in het nieuwe land Anoniem SE88, p20-22 Artikel uit dagblad De Tijd (1940) over de naamgeving in de nieuwe Noordoostpolder.
Zeldzaam natuurverschijnsel Redactie SE88, p23 Luchtspiegelingen op de Zuiderzee in 1936.De 
de fotogalerij: Jan Gerrit Bien (1892-1970) Bruno Klappe SE88, p24-26  
Schokland in de krant  Redactie SE88, p26 Over het verdwijnen van de Schokker klederdracht.
Doch Nederlander zijn zij niet meer  Wim Veer SE88, p27-34 Schokker vochten in het leger van de paus maar verloren hun burgerrechten.
Verveelde hij zich een beetje?  Bruno Klappe SE88, p35 Een vreemd tabelletje met letters
Waar de golfslag klinkt als een verwijt (2)  Fred Thomas SE89, p4-15 De schrijver mocht in 1930 met Volendamse vissers de Zuiderzee op, waarbij ook Schokland werd bezocht. Deel 2, het vorige deel stond in SE88
Het doopvont van Emmeloord  Bruno Klappe SE89, p16-17  
Schokker berichten uit Urk  Bruno Klappe SE89, p18-22 uit oude kranten
De zee geeft, de zee neemt (7)  Bruno Klappe SE89, p23-25  
Koffie en tabak  Wim Veer SE89, p26-33 over genotsmiddelen in vroeger tijd, met Schokker accenten
Fotogalerij: Aaltje Karel (1859-1957)  Bruno Klappe SE89, p34-36  
De Noordzee: “Daar zit haring en vis”  Wim Veer SE90, p4-14  
Naamgeving begin negentiende eeuw  Frank Rijckaert SE90, p15-19  
Een bierauto in het visnet?  Bruno Klappe SE90, p20-23 anekdotes uit oude krantenartikelen
De fotogalerij: Gerrit Klappe (1870-1953) en Jansje Molenaar (1872-1942)  Bruno Klappe SE90, p24-27  
De zee geeft, de zee neemt (8)  Bruno Klappe SE90, p28-35  
Geneesheer op Schokland Hendrik Ringeling (1804-1873)  Bruno Klappe SE91, p4-19  
Jannetje Sul (1871-1935)  Bruno Klappe SE91, p20-23  
“Gelukkig is het land, waar ’t kind zijn moer verbrandt”  Wim Veer SE91, p24-28  
Bronbeek naar Schokland?  Wim Veer SE91, p29  
Klaasje de Graaf was familie van een prinses  Bruno Klappe SE91, p30-32  
Op Schokland konden ze de kaarsen niet kopen voor de Oudejaarsavonddienst   Roelof Tienkamp SE92, p4-9 art. uit Kamper Nieuwsblad, dec 1983
Het domineetje van Urk  Mariap van Urk SE92, p10-11 gedicht uit 1930
Zuiderzee-eiland?  Wim Veer SE92, p12-17 over Wieringen
Oude advertenties (1)  Bruno Klappe SE92, p18-19  
Een eiland dat gestorven is  Pieter Terpstra SE92, p20-25 art. uit Het Volk, 12-7-1941
De fotogalerij: Cornelis Grootjen (1888-1975)  Bruno Klappe SE92, p26-29 fotogalerij
Schoklands dapperen  Bruno Klappe SE92, p30-34 redding van 3 schipbreukelingen in 1821
Even voorstellen: Bert van Emmerloot   SE92, p42 bestuurslid v.a. 5-9-2015
Even voorstellen: Wim Konter   SE92, p42 bestuurslid en vice-voorzitter v.a. 5-9-2015
De visrokerij van Kalter & Grootjen Bruno Klappe SE93, p4-12  in Kampen aan het begin van de 20e eeuw,
Een koude tocht en een kranige redding Bruno Klappe SE93, p13-15  in 1929 op Schokland
Marken, reuzen en kamelen Wim Veer SE93, p16-24 over het andere eiland in de Zuiderzee.
Klaasje en Eva de Graaf . Frank Rijckaert SE93, p25-29 verdieping op Klaasje de Graaf was familie van een prinses
Albert Jan Gosem (1884-1917)  Bruno Klappe SE93, p30-32 In de fotogalerij deze Schokker nazaat, zoon van Gosem, Jan (1843-1919)
Bliksems! Bruno Klappe SE93, p33 Een avontuur van Tijmen de Boer (1852-1934) haalde in 1886 de krant
Oude advertenties (2) Bruno Klappe SE93, p34-35 met wetenswaardige zaken.
Raymond van Kooten (1946) Henk van Heerde SE93, p44-45 erelid, bestuurslid van het eerste uur
Keesie Sul en de veldwachter (1939) Bruno Klappe SE94, p4-11 Cornelis Sul (1918) raakt dronken in gevecht met de politie van Volendam.
Mogelijke verwantschap tussen “Ouwe Boertje” Klappe en koning Willem III Frank Rijckaert SE94, p12-13  
Ansjovis  Wim Veer SE94, p14-19 een klein visje met een grote staat van dienst.
Evert Ouderling (1894-1918) Bruno Klappe SE94, p20-21 fotogalerij 
Une femme de l'îlot de Schokland (1855) Bruno Klappe SE94, p22-24 een bijzondere vondst in een Zuid-Frans museum
Kwartierstaten van Schokker nazaten   Frank Rijckaert SE94, p25-27  
kwartierstaat van Bruno Klappe (1951-). Frank Rijckaert SE94, p28-32 met toelichting van Bruno Klappe.
Oude advertenties (3) Bruno Klappe SE94, p33-34 dochter Zalm (1892), visschuit van Jan Kamper (1883), kachel van J. Goosen (1943) of Ouderling (1944), rubberlaarsjes (1944) of de botter van Jan Ouderling (1961) e.a.
Hoe Nederland bewoog (1853) Wim Veer SE95, p4-11 over het natuurgeweld van water en ijs in vroeger tijden.
Op het spoor van Maenhuizen (2) Bruno Klappe. SE95, p12-13 Het verhaal over het geheimzinnige dorpje Maenhuizen uit Schokker Erf 78 kreeg een vervolg
De koeienredder van Schokland (1860) Bruno Klappe SE95, p14-15 wie was Willem uit de krant van 10-10-1860
Gezicht op Schokland Bruno Klappe SE95, p16-p20 Een tekening van Dreibholz (1799-1874) in het Centraal Museum in Utrecht roept vragen op: wat wordt hier nu precies afgebeeld? 
Oude advertenties (4) Bruno Klappe SE95, p21-23 verloren zilveren ring op Urk, een raadsel rond de veerman bij Kampen, een Schokker als exploitant van de stationsrestauratie en de distributievan spekbokking en zure haring te Kampen.
Konter, Wim (1950- ) - kwartierstaat Frank Rijckaert SE95, p24-28 met toelichting
Diender, Johanna Maria (1893-1956) Bruno Klappe SE95, p29-31 fotogalerij

De mistklok op de Zuidpunt

Bruno Klappe SE96, p4-11

een voorziening die ruim honderd jaar lang schippers in de buurt bij mist waarschuwde niet te dichtbij te komen en hen een oriëntatie bood de reis veilig te vervolgen.

Gered door haperende pistolen (1712) Bruno Klappe SE96, p12-15 het conflict van een Spaanse jonker met de Limburger Johannes Reuten, stamvader van de Schokker familie Ruiten.
Kwakman, Johannes Wilhelmus (1878-1952), en Maria Ouderling (1882-1975), Bruno Klappe SE96, p16-19 de fotogalerij
Muggen en spinnen (1937) Wim Veer SE96, p 20-24 muggen en spinnen waren een plaag in Urk, dankzij de Afsluitdijk.
Oude advertenties (5) Bruno Klappe SE96, p25-27 over Toeter, Goosen, Van Eerde, Ruiten, Ouderling-De Boer en Klappe
Wijsman, Marieke (1975) - kwartierstaat Frank Rijckaert SE96, p28-31  
De pest, wee mij voor de knobbel in mijn oksel! Wim Veer SE97, p4-12  
Koek, Jan (1941) - kwartierstaat  Frank Rijckaert SE97, p14-17  
Emmerloot, Bert van (1966) - stamreeks  Frank Rijckaert SE97, p29-33  
Koridon, Willem (1839-1906) alias Meulenbroek Bruno Klappe SE97, p18-26 de fotogalerij
Is Emelwerd dan eindelijk gevonden? Bruno Klappe SE97, p27-28 Na twee eerdere artikelen over het geheimzinnige Maenhuyzen aan de noordpunt van Schokland
Oude advertenties (6) Bruno Klappe SE97, p34-35 over Klappe, Seidel, Buter en Diender
Herinneringen van Leendert Spaander (1859) Bruno Klappe SE98, p4-9 oa over het huis van Kwakman 'Ballap' in Volendam
Oude advertenties (7) Bruno Klappe SE98, p10 scheepje klappe (1929), kapel Vollenhove (1882)
Schokkers op het Fort (1859) Henk van Heerde SE98, p11-25 over Schokkers die na de ontvolking naar Vollenhove gingen
Broodbakker, Willy (1934 - kwartierstaat Frank Rijckaert SE98, p26-31  
Urker burgemeester wilde Schokland afgraven (1864) Bruno Klappe SE98, p32-35 uit de krant
De melkkan van Lieve Tijm Henk van Heerde SE99, p4-7 in 1917 werden schipbreukelingen gered en thuis opgevangen door Tijmen de Boer
De aardappel, een zegen voor de armen Wim Veer SE99, p8-13 het belang en de geschiedenis van de aardappel 
De tragische dood van Gerrit Veerman Bruno Klappe SE99, p14-21 een verhaal uit Volendam, waar een confrontatie in 1932 met 'de sterke arm' slecht afloopt voor een Schokker nazaat.
Koek, Wilhelmina (1903-1921) Bruno Klappe SE99, p22-24 In de fotogalerij de veel te vroeg  - vermoedelijk aan TBC - gestorven oudtante van Bruno Klappe.
Toon de Robbe en de ballonvaarders Bruno Klappe SE99, p25-27 een gebeurtenis in 1888 waarbij de geboren Schokker Antonius Mossel een hoofdrol speelde.
Tegeltjes van de Middelbuurt Bruno Klappe SE99, p28-29 werden gevonden in 1987, maar niemand weet waar ze gebleven zijn. Gelukkig hebben we de foto's nog.
Grootjen, Karin (1962) - kwartierstaat Frank Rijckaert SE99, p30-35 kwartierstaat  met toelichting.
Jan Broodbakker gaat op pad Bruno Klappe SE100, p4-5 de reis van een 83-jaar oude baas uit Kampen naar Vollenhove
Een uniformpet tussen de garnalen Bruno Klappe SE100, p6-9 Wonderbaarlijke vondst in 1896 bij Schokland. Deze bleek van een Belgische ballonvaarder.
Klappe, Bruin (1880-1944) - groepsfoto 5 kinderen 1937 Bruno Klappe SE100, p10-12 In ‘de fotogalerij’ een foto uit 1937 van de drie broers en twee zussen Klappe, kinderen van Bruin Klappe (1880-1944) uit Kampen. 
Schippers – Schokland – Schuttevaer Wim Veer SE100, p13-19 over de succesvolle poging om Schokland na 1859 te behouden als steunpunt voor de binnenvaartschippers.
De eerste heilige communie van Stiene Koek (1843) Bruno Klappe SE100, p20-22 Vijftien jaar was Stiene Koek in 1843. Lees hier hoe het verder met haar ging.
Flessenpost (1818) Bruno Klappe SE100, p23 Schokkers moesten in 1818 uitkijken naar flessenpost afkomstig van een noordpoolexpeditie.
Schilder, Anny en Paul de Munnik - kwartierstaten Franck Rijckaert  SE100, p24-31 Bekende Nederlanders met Schokker roots.
Klappe, Bruno - in gesprek met Leidy Rijckaert de Boer  SE 100, p35-37 ter gelegenheid van nummer 100 van dit blad.
 
Het merendeel van de artikelen die in Het Schokker Erf zijn verschenen, is te lezen op een afgeschermd deel van deze website te lezen. Leden kun toegang krijgen door in te loggen.
Zie ook: Aanvraag inlogaccount voor lede

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.