• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december.
 
Het bestuur was als volgt samengesteld:
B. van Emmerloot      (bestuurslid)
H. van Heerde            (voorzitter/Schokker Erf )
J. Komen                   (penningmeester/ledenadministrateur)
W. Konter                  (vicevoorzitter)
J.J.A. Kwakman         (secretaris)
P. Goosen                  (bestuurslid)
F. Rijckaert                 (bestuurslid, tot 1 maart 2018)
 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in dit verslagjaar vijf maal bijeen.
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zaterdag 13 januari 2018 vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Schokkervereniging plaats. Het Schokkerkoor verzorgde een optreden in de kerk en voorafgaand werd de algemene ledenvergadering gehouden in het restaurant van het museum.
 
Algemene ledenvergadering
De 32e algemene ledenvergadering werd gehouden tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst in het restaurant van het Museum Schokland. Het verslag (zie Notulen van de algemene ledenvergadering 2018) staat in het Schokker Erf van februari 2018. Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van bestuurslid Jan Meijer en werden de heren Patrick Goosen en Frank Rijckaert in het bestuur opgenomen. Nadere details uit de jaarvergadering vindt u in eerder genoemd verslag.
 
Het Schokker Erf
De redactie slaagde er opnieuw in om vier interessante nummers uit te brengen. Door het vertrek van Jan Meijer en het afhaken van Frank Rijckaert is de nieuwsredactie onderbezet.
 
Schokkerdag
Op 8 september vond de Schokkerdag (zie 2018 - Hasselt) plaats. Ruim honderd leden, partners en introducés namen deel aan een boottocht vanuit Kampen over IJssel en Vecht naar Hasselt. Er was een wandelroute langs historische panden en vanwege Open Monumentendag waren de kerken en het oude stadhuis open voor bezichtiging. De boottocht voerde verder langs Zwolle en dan over de IJssel naar Kampen.
 
Ledenwerving
Het jaar 2018 is voor de Schokkervereniging een jaar geweest waarbij het ledenaantal een bescheiden groei doormaakte.
 
Bestuurlijke aandacht
De aandacht van het bestuur is in het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar de ontwikkelingen rond Museum Schokland. Het bestuur, de voorzitter in het bijzonder, volgt de ontwikkelingen van de plannen over Schokland als geheel op de voet, praat en denkt mee waar dat mogelijk is. Voorts werkt het bestuur aan de afstemming van haar beleid op de ontwikkelingen van de kant van de gemeente Noordoostpolder, de museumdirectie en de overige betrokken partijen.
Verder is aandacht besteed/ gewerkt aan:
 • het voldoen aan de eisen van de privacywetgeving;
 • het actualiseren en aanvullen van de website;
 • het opnieuw inventariseren van onze realia en dergelijke.
 •  
Jan Kwakman, secretaris.
vastgesteld op de algemene ledenvergadering dd 12 januari 2019

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.