• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december.
 
Het bestuur was als volgt samengesteld:
 
H. van Heerde             (voorzitter en penningmeester a.i. )
J.J.A. Kwakman         (secretaris)
P. Goosen                   (bestuurslid)
J. Meijer                      (bestuurslid  tot 28 mei 2022)
M.M. Kwakman           (bestuurslid vanaf 28 mei 2022)
R.C. de Jong               (bestuurslid vanaf 28 mei 2022)
 
Bestuursvergaderingen
 
Het bestuur kwam in dit verslagjaar  viermaal bijeen.
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
 
In verband met de maatregelen rond  de coronapandemie kon de in januari 2022 geplande jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst geen doorgang vinden.
 
Algemene ledenvergadering
 
De  algemene ledenvergadering (ALV)  werd – noodgedwongen – later gehouden dan gebruikelijk en wel op zaterdag 28 mei 2022 in MFA De Burght te Vollenhove. Een verslag  van deze vergadering is te vinden in het Schokker Erf van augustus  2022. 
 
Ledenwerving
 
Het jaar 2022 is voor de Schokkervereniging wederom een jaar geweest waarbij het ledenaantal  stabiel bleef rond 580 leden.
 
Schokker Erf
 
Het Schokker Erf kwam in het verslagjaar uit in de maanden februari, mei, augustus, en november.  Wederom is de redactie er in geslaagd om kwalitatief goede nummers uit te brengen.
 
Schokkerdag
 
De jaarlijkse Schokkerdag zou oorspronkelijk worden gehouden op Schokland en het was de bedoeling er een speciale editie van te maken in verband met het 35-jarig bestaan van onze vereniging, al in 2020. In verband met het laat beschikbaar komen van de aangeboden locatie (boerderij op Schokland) en de hoge kosten voor het realiseren van een en ander heeft het bestuur daarvan af moeten zien. Ook speelde het lage aantal aanmeldingen op het moment van besluitvorming hierin een rol. Gelukkig kon worden uitgeweken naar De Burght in Vollenhove en hebben we er met de Schokker “verhalenmarkt”, een vismaaltijd en de rondleiding door Vollenhove - met vele raakvlakken uit de Schokker geschiedenis - een mooie dag van kunnen maken. Er waren 84 deelnemers.
 
Bestuurlijke aandacht
 
Aan het einde van het vorige jaar trad onverwacht penningmeester Bert van Emmerloot af. Zijn rol werd overgenomen door de voorzitter. De aandacht van het bestuur is in het afgelopen jaar, vanwege persoonlijke omstandigheden bij twee van de vier overgebleven bestuursleden vooral uitgegaan naar het zoeken van nieuwe bestuursleden om te continuïteit te kunnen garanderen. Dat is uiteindelijk gelukt, en de toekomstige rollen in het nieuwe bestuur vanaf de volgende ALV konden worden ingevuld en een goede overdracht gerealiseerd. Verder is de tijd vooral gestoken in het organiseren van de ALV en de Schokkerdag, in het Schokker Erf en in de website met de beeldbanken voor bidprenten, foto’s en realia. 
De ontwikkelingen rond museum Schokland  werden op de voet gevolgd door de voorzitter. Hij praat en denkt mee waar dat mogelijk is.
 
Jan Kwakman, secretaris.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.