• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Jaarverslag van de secretaris van de Schokkervereniging over 2023
 
Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december 2023
 
Het bestuur was als volgt samengesteld:
 
H. van Heerde            voorzitter ((en penningmeester a.i.) tot 14 januari 2023)
Th. Grootjen               voorzitter (vanaf 14 januari 2023)
L. Klappe                    vicevoorzitter
R. de Jong                  penningmeester (vanaf 14 januari 2023)
J. Kwakman                secretaris (tot 14 januari 2023)
M. Kwakman              secretaris (vanaf 14 januari 2024)
T. Zuethof                   algemeen bestuurslid

 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in dit verslagjaar vijfmaal bijeen.
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 14 januari 2023 heeft de vereniging haar nieuwjaarbijeenkomst weer kunnen organiseren na twee corona-jaren.
 
Algemene ledenvergadering (alv)
De ALV heeft op 14 januari 2023 plaatsgevonden op Schokland. Tijdens de ALV hebben een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Het bestuur is hiermee op het gewenste niveau gebleven wat betreft bezetting. Daarnaast hebben de leden ingestemd met de voorgestelde wijziging van de statuten.
 
Ledenwerving
Het jaar 2023 is voor de Schokkervereniging een jaar geweest waarbij het ledenaantal stabiel bleef rond de 600 leden.
 
Het Schokker Erf
Het Schokker Erf kwam in het verslagjaar uit in de maanden februari, mei, augustus, en november. De redactie iserin geslaagd om kwalitatief goede nummers uit te brengen. Het Schokker Erf is van grote waarde voor onze vereniging.
 
Schokkerdag
De Schokkerdag had dit jaar plaats in Harderwijk, alwaar de aanwezige deelnemers per boot naar Spakenburg vertrokken. Na een kort verblijf keerde het gezelschap terug richting Harderwijk. Vanwege een defecte sluis, eindigde de dag onverwacht in een sluis bij Nijkerk. De aanwezige deelnemers, de schipper en de staf van de rederij hebben op harmonieuze wijze de dag en de logistiek tussen de sluis bij Nijkerk en Harderwijk vormgegeven. Er is geen onvoltogen woord gevallen. De hulp van de KNRM zorgde zelfs voor enerverende ervaring voor ongeveer 10 deelnemers. Deze Schokkerdag zal de deelnemers nog lang heugen. Er waren circa 100 deelnemers.

Bestuurlijke aandacht
Het bestuur heeft in 2023 de volgende speerpunten opgepakt:
 1. De organisatie van de Schokkerdag. Het bestuur heeft zich ingezet om tijdig een volwaardig en aantrekkelijke Schokkerdag te organiseren in 2023 en in 2024.
 2. Het statutair op orde brengen van de vereniging. In de wetgeving sinds de laatste statutaire wijziging diverse zaken aangepast. Het bestuur heeft zich toegelegd om de statuten weer up-to-date te brengen en daarmee te voldoen aan haar wettelijke plichten.
 3. Het betrekken van ‘de volgende generatie’ c.q. de toekomst van de vereniging. De vereniging heeft een stabiel ledental. Het bestuur ziet naar de toekomst diverse kansen en risico’s, waarbij de kansen gebruikt kunnen worden om mogelijke risico’s op te vangen.
 4. Continuïteit van bestuur. Vrijwel het gehele bestuur is in 2023 aangetreden. Voor de continuïteit van bestuur is gekozen om het aftreden te spreiden, zoals verzocht door de leden in de ALV van 2023.
 
Mark Kwakman, secretaris.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.