• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
EXPLOITATIE REKENING      2018    
             
INKOMSTEN       UITGAVEN    
             
Contributie   9308,00   Reiskosten   1371,82
Giften   2294,11   Vergaderkosten   258,95
Schokkerdag   4146,00   Representatie   83,27
Advertenties   1330,00   Administratiekosten   647,77
Lezingen   150,00   Diversen   263,05
Rente   14,57   Schokker Erf drukkosten   4965,32
Overige inkomsten   0,00   Schokker Erf verzendkosten   1683,74
        Website   0,00
        Recepties   1146,50
        Ledenwerving   0,00
        Schokkerdag   4073,87
        Saldo Schokkerdag   72,13
             
        reservering realia   1000,00
        Resultaat   1676,26
    17242,68       17242,68

BALANS PER 31 DECEMBER 2018        
             
DEBET       CREDIT    
             
Realia & Replica   1042,75   Eigen vermogen   15924,31
Depot Post.nl   146,93   Reservering boekenfonds   206,65
Bezittingen   652,50   Reservering Schokkerdag   1098,23
Debiteuren   498,00   Reservering realia & replica   4010,25
ING Betaalrekening   659,22        
ING Spaarrekening   21000,00   Voorziening promo&expositie   0,00
Robecospaarrekening   0,00   Voorziening ledenwerving   450,20
        Crediteuren   0,00
        Vooruit ontvangen contributie   544,50
        Vooruit ontvangen giften   89,00
             
             
        Resultaat vereniging 2018   1676,26
             
    23999,40       23999,40


TOELICHTING OP DE BALANS 2000   2018      
             
DEPOT POST.NL  2025       EIGEN VERMOGEN  2060  
             
Gestorte waarborgsom 146,93     Begin saldo 12961,63  
        resultaat 2017 1979,68  
          14941,31  
BEZITTINGEN  2040       vrij gevallen reservering 983,00  
          15924,31  
Botters in tin 187,50 3 stuks        
Zilveren speld Schokkerver. 190,00 2 stuks        
Schokker vijfjes 100,00 20 stuks        
Schokker vijfjes 1ste dag 175,00 10 stuks        
  652,50     RESERVERING SCHOKKERDAG  2083  
             
        Beginsaldo 1026,10  
REALIA & REPLICA       resultaat 2018 72,13  
          1098,23  
Begin saldo 59,75          
Bij:  983,00       1098,23  
  1042,75          
             
             
        VOORZIENING LEDENWERVING  2071  
DEBITEUREN  2024            
        Beginsaldo 450,20  
postzegelvoorraad 498,00          
          450,20  
  498,00          
             
         
RESERVERING REALIA  2084            
             
Beginsaldo 3993,25     RESULTAAT SCHOKKERDAG    
reservering 2018 1000,00          
  4993,25     Ontvangsten 4146,00  
Af: aankopen 2018 983,00     Uitgaven 4073,87  
  4010,25       72,13  
             

zie ook de toelichting

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.