• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Exploitatierekening
INKOMSTEN       UITGAVEN    
             
Contributie   9268,50   Reiskosten   96,14
Giften   1760,25   Vergaderkosten   46,60
Schokkerdag   0,00   Representatie   62,50
Advertenties   1308,00   Administratiekosten   194,91
        Diversen   25,00
        Schokker Erf drukkosten   5226,00
        Schokker Erf verzendkosten   1243,16
        reservering realia   1000,00
        Resultaat   4442,44
    12336,75       12336,75
Balans
DEBET       CREDIT    
             
Realia & Replica   1577,25   Eigen vermogen   22963,74
Depot Post.nl   146,93   Reservering boekenfonds   206,65
Bezittingen   527,50   Reservering Schokkerdag   1659,27
Debiteuren   350,00   Reservering realia   6475,75
ING Betaalrekening 6167,87   Reservering nieuwjaarsreceptie 0,00
ING Spaarrekening 28000,00   Voorziening promo&expositie 0,00
        Voorziening ledenwerving   450,20
        Crediteuren   0,00
        Vooruit ontvangen contributie 478,50
        Vooruit ontvangen giften   93,00
        Resultaat vereniging 2021   4442,44
    36769,55       36769,55

Toelichting op de jaarrekening 2021:
 
De Schokkervereniging heeft wederom een goed jaar achter de rug, al is dat door de maar voortdurende pandemie vooral in financieel opzicht.
Het verenigingsjaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 4442,44.
 
We hebben wederom diverse activiteiten, waaronder de jubileum Schokkerdag op Schokland en de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en de fysieke ALV, weer niet door kunnen laten gaan. Ook het bestuur heeft slechts één fysieke bestuursvergadering kunnen houden. De overige bestuursvergaderingen hebben wij digitaal op afstand moeten houden.
Al met al, redenen voor het niet of minder uit geven van normale uitgaven.
 

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.