• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
EXPLOITATIE REKENING      2019    
             
INKOMSTEN       UITGAVEN    
             
Contributie   9527,50   Reiskosten   1099,53
Giften   2245,00   Vergaderkosten   159,04
Schokkerdag   6805,00   Representatie   337,13
Advertenties   1371,00   Administratiekosten   1000,18
Lezingen   150,00   Diversen   114,59
Rente   4,81   Schokker Erf drukkosten   5139,36
Overige inkomsten   0,00   Schokker Erf verzendkosten   1142,79
        Website   0,00
        Recepties   1138,00
        Ledenwerving   0,00
        Schokkerdag   6593,96
        Saldo Schokkerdag   211,04
             
        reservering realia   1000,00
        Resultaat   2167,69
    20103,31       20103,31

BALANS PER 31 DECEMBER 2019        
             
DEBET       CREDIT    
             
Realia & Replica   1042,75   Eigen vermogen   17600,57
Depot Post.nl   146,93   Reservering boekenfonds   206,65
Bezittingen   590,00   Reservering Schokkerdag   1309,27
Debiteuren   0,00   Reservering realia   5010,25
ING Betaalrekening   1174,45   Reservering nieuwjaarsreceptie 0,00
ING Spaarrekening   24000,00   Voorziening promo&expositie   0,00
        Voorziening ledenwerving   450,20
        Crediteuren   0,00
        Vooruit ontvangen contributie   181,50
        Vooruit ontvangen giften   28,00
             
             
        Resultaat vereniging 2019   2167,69
             
    26954,13       26954,13

TOELICHTING OP DE BALANS     2019      
             
DEPOT POST.NL  2025       EIGEN VERMOGEN  2060  
             
Gestorte waarborgsom 146,93     Begin saldo 15924,31  
        resultaat 2018 1676,26  
          17600,57  
BEZITTINGEN  2040       vrij gevallen reservering 0,00  
          17600,57  
Botters in tin 125,00 2 stuks        
Zilveren speld Schokkerver. 190,00 2 stuks        
Schokker vijfjes 100,00 20 stuks        
Schokker vijfjes 1ste dag 175,00 10 stuks        
  590,00     RESERVERING SCHOKKERDAG  2083  
             
        Beginsaldo 1098,23  
REALIA & REPLICA       resultaat 2019 211,04  
          1309,27  
Begin saldo 1042,75          
Bij:          1309,27  
  1042,75          
             
             
        VOORZIENING LEDENWERVING  2071  
DEBITEUREN  2024            
        Beginsaldo 450,20  
postzegelvoorraad            
          450,20  
  0,00          
             
        CREDITEUREN  2090    
             
             
             
          0,00  
             
             
        VOORUIT ONTVANGEN CONTRIBUTIE  2095
RESERVERING BOEKENFONDS 2081          
        Volgens betaalrekening 181,50  
Beginsaldo 206,65          
             
  206,65     VOORUIT ONTVANGEN GIFTEN  2096  
             
        Volgens betaalrekening 28,00  
RESERVERING REALIA  2084            
             
Beginsaldo 4010,25     RESULTAAT SCHOKKERDAG    
reservering 2019 1000,00          
  5010,25     Ontvangsten 6735,00  
Af: aankopen 2019       Uitgaven 6593,96  
  5010,25       141,04  
             

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.