• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
EXPLOITATIE REKENING     2022    
             
INKOMSTEN       UITGAVEN    
Contributie   9528,50   Reiskosten   78,28
Giften   2211,09   Vergaderkosten (incl ALV)   470,53
Schokkerdag   592,50   Representatie   21,60
Advertenties   1281,00   Administratiekosten   612,96
Overige inkomsten   10,00   Schokker Erf drukkosten   5155,72
        Schokker Erf verzendkosten   2132,31
        Website   25,00
        reservering realia   1000,00
        Resultaat   4126,69
    13623,09       13623,09


De verzendkosten van het Schokker Erf waren in 2022 veel hoger dan begroot vanwege het opraken van de voorraad bedrukte enveloppen. Voor € 635 is er een nieuwe voorraad tot oktober 2024. De verzendkosten van PostNL stegen wel van € 1250 in 2021 tot € 1500 in 2022. Er was geen nieuwjaarsreceptie maar wel een ALV, de kosten – ruim € 400 – zijn in 2022 opgenomen onder ‘vergaderkosten’.
De begrote kosten voor het uitgestelde jubileum zijn niet gemaakt, en uiteindelijk viel de Schokkerdag veel goedkoper uit dan begroot. Er is in de begroting van 2023 wel weer een bijdrage opgenomen, maar logischer is het om vanuit het gereserveerde bedrag op de balans in 2025 een jubileumbijeenkomst op Schokland te bekostigen.
De administratiekosten bestaan uit de kosten van de ING rekening (gestegen van bijna 200 naar ruim 300 euro), verder papier en inkt voor de boekhouder en postzegels (ruim 200 euro) voor herinneringsbrieven contributie.
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2022        
             
DEBET       CREDIT    
Realia & Replica   1577,25   Eigen vermogen   27406,18
Depot Post.nl   146,93   Reservering boekenfonds   206,65
Bezittingen   527,50   Reservering Schokkerdag   2251,77
ING Betaalrekening   11377,56   Reservering realia   7475,75
ING Spaarrekening   28000,00   Voorziening ledenwerving 450,20
        Vooruit ontvangen contributie   264,00
        Vooruit ontvangen giften   40,50
        Resultaat vereniging 2022   3534,19
    41629,24       41629,24
 
Het overschot van de Schokkerdag is toegevoegd aan de reserve Schokkerdag.
De reservering realia is verhoogd met € 1000 uit het resultaat.

De exploitatierekening van het jaar 2021, 2022 en de begroting voor 2022 en 2023 staan hieronder naast elkaar ter vergelijking. 
 
Inkomsten: Expl. 2021 Expl. 2022 Begr. 2022 Begr. 2023
Contributie  €     9.269 9529  €    8.800  €      9500
Giften  €     1.760 2211  €     1.500  €      1000
Advertenties  €     1.308 1281  €     1.000  €      1300
Totaal:  €  12.337 13021  € 11.300  €    11800
         
Uitgaven: Expl. 2021   Begr. 2022 Begr. 2023
Schokker Erf - productie  €     5.226 5156  €     5.300  €    5200
Schokker Erf - verzending  €     1.243 2132  €     1.350  €    1500
Representatie  €          63 22  €       200  €      200     
Administratie  €        195 613  €       500  €      600 
Vergaderkosten  €          47 471  €       200  €      200    
Reiskosten  €         96 78  €      900  €      800  
Nieuwjaarsreceptie  €         €      750  €    1500     
Bijdrage Schokkerdag  €      -593    €    1000
Reserveringen realia  €     1000 1000  €    1.000  €      700  
Diversen  €         25 10  €       100  €      100  
Jubileum 35 jaar      €    1.000  €      
Resultaat  €    4442 4132  €         -    €           -  
Totaal:  €  12.337 13021  € 11.300  €   11800
 
De bedragen zijn afgerond op hele euro’s.
De verzendkosten van het Schokker Erf waren in 2022 veel hoger dan begroot vanwege het opraken van de voorraad bedrukte enveloppen. Voor € 635 is er een nieuwe voorraad tot oktober 2024. De verzendkosten van PostNL stegen wel van € 1250 in 2021 tot € 1500 in 2022. Er was geen nieuwjaarsreceptie maar wel een ALV, de kosten – ruim € 400 – zijn in 2022 opgenomen onder ‘vergaderkosten’.
De begrote kosten voor het uitgestelde jubileum zijn niet gemaakt, en uiteindelijk viel de Schokkerdag veel goedkoper uit dan begroot. Er is in de begroting van 2023 wel weer een bijdrage opgenomen, maar logischer is het om vanuit het gereserveerde bedrag op de balans in 2025 een jubileumbijeenkomst op Schokland te bekostigen.
De administratiekosten bestaan uit de kosten van de ING rekening (gestegen van bijna 200 naar ruim 300 euro), verder papier en inkt voor de boekhouder en postzegels (ruim 200 euro) voor herinneringsbrieven contributie.
 

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.