• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
Sinds 2007 is de voormalige begraafplaats van de buurt Emmeloord op Schokland in ere hersteld door een markering met schelpen en een hekwerk met de namen van de Schokker families die daar ongetwijfeld voor de ontruiming hun dierbaren begroeven. Een plek die ook voor Schokker nazaten van belang is. 

Op verzoek van de Schokkervereniging heeft Het Flevo-landschap het verzoek om as van gecremeerde overledenen te mogen verstrooien binnen de begraafplaats van Oud-Emmeloord voorgelegd aan de gemeente Noordoostpolder en aan de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumentenzorg. Deze partijen hebben geen bezwaar tegen incidentele asverstrooiing en zijn van mening dat Het Flevo-landschap de bevoegde partij is om hiervoor toestemming te verlenen.
 
Om een respectvolle omgang met de begraafplaats te waarborgen, hanteert Flevo-landschap de volgende regels:

 • De persoon die as wil verstrooien vraagt hiervoor tevoren schriftelijk om toestemming, en vermeldt hierbij de naam van de overledene. In overleg met de terreinbeheerder wordt een datum en een tijdstip gekozen. De verantwoordelijke terreinbeheerder is dhr. R.Duijff, Postbus 2181, 8203 AD Lelystad, tel. 0320-288385.
 • Asverstrooiing is beperkt tot personen die een aantoonbare band met Schokland hebben.
 • De asverstrooiing zelf dient op een sobere wijze plaats te vinden. Na afloop mogen geen blijvende objecten (monument e.d.) achterblijven; het kunstwerk dat de begraafplaats markeert is immers al een monument ter nagedachtenis van de Schokkerfamilies.
 • De asverstrooiing vindt op incidentele basis plaats en is voor Het Flevo-landschap geen zakelijke activiteit. Er worden daarom geen kosten in rekening gebracht. Betrokkenheid bij het onderhoud van de begraafplaats en Oud-Emmeloord in de vorm van een donateurschap of een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 
Met deze regels tracht Het Flevo-landschap een goed en zorgvuldig gebruik van de begraafplaats van Oud-Emmeloord te waarborgen. Wij leden van de Schokkervereniging danken Het Flevolandschap voor hun inspanning en het bereikt resultaat, en zullen de regels respecteren.