• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Op zaterdag 14 september was het weer zover. De Schokkerdag 2019 en nu in Volendam! Ruim 140 leden hadden zich opgegeven en er was zelfs busvervoer geregeld! Met als opstapplaatsen Vollenhove, Kampen en Lelystad werden ruim zestig leden naar Volendam vervoerd, alle plaatsen bezet.
In Volendam werden de buspassagiers ontvangen door de prachtig in klederdracht gestoken Peter Veerman en Jan Schilder.
De centrale plaats in Volendam was het St. Jozefgebouw dat voor deze dag een prima locatie bleek te zijn. Ruim, gezellig en heel dicht bij de haven en de dijk.
Om 10.30 uur werd de dag geopend door onze voorzitter Henk van Heerde. Alle leden werden welkom geheten en een bijzonder woord van welkom was er voor de ereleden, leden van verdienste en voor de burgemeester van Volendam, mevr. Sievers die een deel van de dag zou bijwonen. Ook werd het dagprogramma kort toegelicht. Vervolgens werden de overleden Schokker nazaten van het afgelopen jaar herdacht met het aansteken van een kaars en het houden van een minuut stilte.
Hierna richtte  de voorzitter het woord aan Wim Veer vanwege zijn vertrek uit de redactie van het Schokker Erf. Wim - al lid van verdienste van onze vereniging – werd bedankt voor zijn jarenlange trouwe en deskundige inzet en kreeg als blijk van waardering een fraaie miniatuur zuiderzeebotter. Voor zijn echtgenote was er uiteraard een bloemetje.
 
Het programma werd voortgezet met een prachtige klederdracht-show. Vele modellen, jong en oud, toonden de diverse kleding en de presentatrice gaf een deskundige, duidelijke en met humor gelardeerde uitleg. Aan het slot liepen de modellen door de zaal en kon de kleding van dichtbij worden bekeken. Het grote applaus na afloop gaf blijk van de waardering voor deze prachtige presentatie.
Aansluitend was er een gezellig borreluur, waarna de warme maaltijd werd genuttigd.
Na de warme maaltijd kon men van start gaan met een van de drie verschillende wandeltochten, waarvoor men zich van tevoren had opgegeven. Er was een blauwe, een groene en een rode route. De blauwe route had als belangrijkste onderwerp de kunstcollectie in hotel Spaander. De groene route had als belangrijkste onderwerp een bezoek aan de Stolphoevekerk uit 1658, waar de heer Thom van der Woude een bijzonder boeiende voordracht hield over voormalig pastoor Doorenweerd van Schokland. De rode route tenslotte had als belangrijkste onderwerp een bezoek aan het Volendams Museum. Stuk voor stuk interessante wandelroutes met bovendien zeer charmante, in fraaie klederdracht gestoken vrouwelijke gidsen. Gezien de vele positieve reacties ook een succesvol onderdeel van deze Schokkerdag. Ook het prachtige weer droeg voor een belangrijk deel bij aan dit onderdeel!
 
Het slot van de middag betrof een gezellig samenzijn dat opgeluisterd werd met een muzikaal optreden van “Jaap Corn & the Feather Men”. Een leuk weetje met betrekking tot dit optreden is dat de leadzanger Jaap Veerman beloofde zich te zullen aanmelden als lid van onze vereniging - hetgeen hij inmiddels gedaan heeft.
Tegen vijven kon een ieder, voorzien van een lunchpakketje, zich huiswaarts begeven na een bijzonder geslaagde Schokkerdag 2019.
Het bestuur wil nogmaals haar dank uitspreken aan de organisatiecommissie, bestaande uit Jan en Geer Schilder, Peter en Rina Veerman, Jos en Ine Komen. Ook dankt het bestuur Tandheelkundig Centrum Volendam en Marina Clinic die de Schokkerdag mede mogelijk hebben gemaakt!
 
Jan Kwakman, secretaris.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.