• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
De Schokkerdag 1991 begon eigenlijk al in juni. Toen "voeren" de eerste Schokkers via de stadsgracht de stad Kampen binnen. Dankzij het vakmanschap van medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst werd er een kleurig bloemenmozaïek aangebracht op de voormalige stadswallen van de stad Kampen. Een reproduktie van de roemrijke schuit "de Kampen 1", met de ontruiming in 1859 meegekomen vanaf Schokland naar Kampen.

De Schokkerdag 1991 op 6 september j.l. kende een record aantal van 370 deelnemers. Daarbij dient bedacht te worden dat wij een groot aantal leden teleur hebben moeten stellen bij gebrek aan een grotere accommodatie. Het grote aantal aanwezige leden vormde wel de basis voor een gezellige sfeer; een sfeer van weerzien, van herinneringen, van verhalen uit het verleden.

Vast onderdeel tijdens de Schokkerdag is de algemene ledenvergadering. De voorzitter bracht hierin uitgebreid verslag uit over de aktiviteiten in het afgelopen verenigingsjaar. Als belangrijkste activiteiten in 1990/1991 werden naar voren gehaald de activiteiten rond het Schokkermonument, de realisatie van informatieborden op de voormalige terpen op Schokland en de activiteiten in het kader van het weer zichtbaar maken van cultuur-historie op Schokland.
De financiële gegevens over het verenigingsjaar 1 april 1990 t/m 31 maart 1991 waren reeds beknopt in de Nieuwsbrief van afgelopen juli opgenomen. Door de jaarvergadering werd vastgesteld dat de penningmeester Jan Bien wederom had gezorgd dat alle uitgaven voldoende gedekt waren door de inkomsten. De leden van de kascontrole-commissie, die door persoonlijke omstandigheden helaas niet op Schokkerdag aanwezig konden zijn, hadden per brief laten weten dat bij de kascontrole was vastgesteld dat de financiële administratie op een deugdelijke wijze was gevoerd en dat een correcte verantwoording van de inkomsten en uitgaven had plaatsgevonden. Onder applaus werd de penningmeester door de jaarvergadering bedankt voor zijn activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar.

In de kascontrolecommissie was de heer B. Goosen uit Kampen aftredend. In zijn plaats werd de heer D. van Eerde uit Marknesse benoemd.
Herverkiezing Henk Toeter en Jac. Kale Volgens de statuten waren zowel de 1e voorzitter (Henk Toeter) als de 2e secretaris (Jac. Kale) aftredend. Beiden hadden zich voor herverkiezing beschikbaar gesteld. Door de vergadering werden beiden herbenoemd.

In de middag was er gelegenheid tot het bezoeken van de expositie "Schokkers in Kampen", tot bezichtiging van het al eerder genoemde bloemenmozaïek van de schuit "de Kampen 1" en kon een kijkje worden genomen bij het Schokkermonument aan de Buitenhaven. Hiervan werd in ruime mate gebruik gemaakt.
De Schokkerdag 1991 werd afgesloten met een fantastisch mooi concert door het Volendammer Opera Koor.
De Schokkerdag 1991 kan wederom als een zeer geslaagde dag worden aangemerkt. Het bestuur van de Schokkervereniging heeft namens U een welgemeende dankbrief gezonden aan het gemeentebestuur van Kampen, aan de gemeentelijke diensten en aan de sponsors van het Schokkermonument.
Kampen, bedankt voor de gastvrijheid, de gezellige dag en het prachtige Schokkermonument!
 
Bron: Nieuwsbrief nr. 14, november 1991

Markant Schokkermonument
Op initiatief van het gemeentebestuur van Kampen is aan de in Nederland wonende en werkende Ierse beeldhouwer Burket opdracht verleend tot het maken van een Schokkermonument. Voor het achtergrondverhaal en de profielschets van het monument is een beroep gedaan op de Schokkervereniging. Naar de mening van het bestuur is de kunstenaar er uitstekend in geslaagd om zowel de doorstane emoties van de laatste jaren op het eiland dat uitmondde in een gedwongen vertrek als de uitstraling van een hoopvol nieuw begin aan de vaste wal, uit te beelden. Het monument is een beeld van een schokker echtpaar, uitgevoerd in brons met een hoogte van 1,70 meter.
Het monument wordt op vrijdag 6 september omstreeks 16.00 uur onthuld op de plaats waar de Schokkers 132 jaar geleden aan wal zijn gegaan, namelijk de Buitenhaven.
Het bestuur van de Schokkervereniging vertrouwt erop dat vele Schokker-nazaten uit Kampen en omgeving van hun belangstelling en waardering voor dit bijzonder lofwaardig initiatief blijk zullen geven door middel van hun aanwezigheid.

Expositie "Schokkers in Kampen"
Ter gelegenheid van de onthulling van een Schokkermonument te Kampen vindt er in het Gemeentelijk Museum, gevestigd in het prachtige "Gotisch Huis" aan de Oudestraat 158, een expositie plaats over Schokland, haar bewoners en de Schokkers die zich na de ontruiming in Kampen hebben gevestigd. De opening van deze expositie vindt plaats op zaterdag 31 augustus en duurt tot medio oktober.
 
Bron: Nieuwsbrief nr. 13, juli 1991

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.