• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Honderd leden – meer konden er niet in – waren naar de haven van Urk gekomen voor de combinatie van familiegevoel, vis en boot. Ze werden individueel begroet en van een naamplaatje voorzien door de bestuursleden om ook tijdens de dag contacten met anderen te bevorderen.

Deze Schokkerdag op de veerboot “Zuiderzee” werd geopend door Jos Komen, die samen met Jan Meijer tekende voor de organisatie. Jos gaf een toelichting op het programma, de activiteiten aan boord en de catering.

Daarna volgde een welkom van voorzitter Theo Grootjen voor de ereleden, de leden van verdienste, overige leden en gasten. Hij gaf een mondeling overzicht van de gang van zaken van de Schokkervereniging in het jaar 2013. Vervolgens was er een korte herdenking van de overleden leden met het ontsteken van een kaars en een moment van stilte.
 
Algemene ledenvergadering

Bij dit vaste onderdeel van de Schokkerdag vertelde de voorzitter iets over de plannen rond Schokland.  De gemeente Noordoostpolder werkt aan het stimuleren van toerisme en aan nieuwe beheerplannen voor de musea, maar denkt ook aan het afbouwen van kosten en subsidies. De organisaties die iets met Schokland hebben moeten dan ook veranderen.

De notulen, het jaarverslag en het financieel verslag zijn besproken en goedgekeurd. De balans werd ter inzage gegeven en toegelicht door penningmeester. Er bleek een voldoende buffer te zijn aan direct beschikbaar geld. De begroting voor 2015 en het verslag van de kascommissie werden akkoord bevonden.

De aftredende kascommissieleden Jan Diender en Jan Kwakman werden bedankt met een bloemetje.
Voor 2015 zijn Gerard Corjanus en Sjaak Mossel de nieuwe mensen voor deze taak, reservelid is Ria Kragten.
 
 

Bestuurszaken

Bert Diender heeft bedankt als secretaris. Hij is afwezig maar krijgt een welverdiend applaus voor zijn werk.  Jan Kwakman uit Vollenhove is voorgesteld en benoemd tot de nieuwe secretaris. Theo Grootjen en Bert Karel treden af op de Schokkerdag in 2015. Theo vraagt de vergadering of er belangstelling is om zich nu al te melden voor de dan twee vacante bestuursplaatsen. De nieuwkomers kunnen na aanmelding bij Theo de komende  bestuursvergaderingen meemaken om routine en werksfeer te proeven.

Boottocht

Na de ledenvergadering  werd een rondvaart gemaakt  voor de kust van Urk. We genoten bovendeks, ondanks de vele vliegen vanwege het windstille en enigszins nevelachtige weer, maar vooral ook benedendeks. Na een drankje en hapje kregen we een heerlijke lunch met naar keuze kibbeling of kipspies. Het zal niemand verwonderen dat vooral voor vis werd gekozen – die overigens ook bij de salades goed was vertegenwoordigd. Bakken met kibbeling werden aangevoerd om de Schokker nazaten te vullen. Tijdens de lunch hield Bekende Urker Jaap Bakker een humoristische toespraak.
Daarna konden we van boord om Urk te ontdekken en rond te wandelen naar en om de vuurtoren, door de straatjes  om de gevels, haven en strand te bewonderen en te winkelen.
 
Weer aan boord bracht een accordeonist nog enkele wijsjes ten gehore.  Om 17.00 uur besloten we deze dag met broodjes, koffie/thee/melk en  een wens voor behouden thuiskomst en weerzien in 2015.

Jan Meijer
 
Na enkele dagen ontvingen we per e-mail de volgende reactie:
 
Zaterdag 6 september hebben wij deelgenomen aan de Schokkerdag, deze keer ‘op Urk’. Wij waren met ons drieën en hebben het een hele mooie dag gevonden, heel verrassend en heel gezellig. Een goed concept op deze manier, met een vaartochtje, wandelingetje en vermaak aan boord. De ontvangst met koffie en koek, de lunch en de broodjes na afloop waren goed verzorgd. De Algemene Ledenvergadering, meestal een ernstige aangelegenheid, bleek ook vermakelijk.
We hebben gedurende de dag enkele interessante contacten kunnen leggen. Wij willen u daarom een compliment maken en hartelijk danken voor de perfecte organisatie. De volgende dag, op zondag, hebben wij nog zowat de gehele dag aan en op Schokland beleefd. Een heel weekend Schokland, dus; al met al een prachtig en zeer geslaagd weekend.
 
Met de vriendelijke groeten van Jan en Geer Schilder en Peter Veerman (Volendam).

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.