• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Wij staan maar zelden stil bij het gemak dat we hebben van onze hedendaagse toiletten. Onze Schokker voorouders hadden het niet zo luxe als wij. Zij gingen bij hoge nood naar buiten, naar het huisje op de achterplaats, ook als de storm tussen de huisjes gierde en de regen tegen de ramen sloeg. Of zij zochten ergens een rustig plekje in de buurt van de paalweringen.

Niet iedereen was daar even gelukkig mee, wat blijkt uit een brief, die P. de Waal, de opzichter van Rijkswaterstaat op Ens, in 1853 aan het gemeentebestuur van Schokland schreef.
"Sedert 1850 als opzigter van 's Rijks Waterstaat te Schokland gestationeerd zijnde, neemt de ondergeteekende adressant beleefd de vrijheid het bestuur alhier eens in te lichten met vriendelijk verzoek tevens dat:
1. de wevers en andere opgezetenen zich continueerlijk veroorloven om in onmiddellijke nabijheid der opzigterswoning, onder 's Lands Magazijn en tegen het buurtpaalwerk hunne behoeften te doen, en ook daar bij avond drek of vuilnis storten, hetwelk in de naderende saisoenen eene verpestende lucht bij mijne woonplaats en 't Magazijn veroorzaken;
2. Is derhalve mijn vriendelijk verzoek aan het Edelachtbaar bestuur of men de ondergeteekende in den gevolge die last van onzedelijkheid en welligt ontstane besmetting zoude doen ophouden, en openbaar bekend maken dat men aldaar geen vuilnis of drekken meer moge nederwerpen. En wanneer het Bestuur dienaangaande op Ens een secreet voor behoeftigen wenschelijk achte, en zulks ter aanbouw aan geliefde te vragen, de ondergeteekende, wanneer zulks in zijne handen moge gesteld worden, dat verzoek krachtdadig te zullen ondersteunen, opdat men die onbeschaamdheden en welligt daardoor ontstane smetstoffen in de gevolge hierdoor voorkome".


Gebruikte archiefstukken: Gemeente-archief Kampen, Ingekomen Stukken Schokland 1853, nr. 32 (d.d. 1-4-1853).

Bron: Bruno Klappe, het Schokker Erf 26, mei 1994

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.