• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33

Dit lied staat onder nazaten van de Schokkers bekend als afkomstig van Schokland.
Of dat werkelijk zo is, is moeilijk te zeggen. Dat het veel op het eiland gezongen werd, staat vast, maar of het daar ook werkelijk ontstaan is, is minder zeker.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het ook elders in het land gezongen werd. 

Moedermaagd op wie wij hopen,
Zie ons om uw beeld geschaard.
Gij zijt onze zoete toevlucht
In de pelgrimstocht op aard.
Grote Koningin der heem’len,
Neergebogen voor Uw troon
Smeken w’U: Wees onze voorspraak
Bij Uw Goddelijke Zoon.

Sla vanuit het hoogst der heem’len
Uwe blikken op ons neer.
Sluit ons in Uw Moederarmen,
Smeek Uw Zoon, ons aller Heer,
Dat wij heel de tijd van leven
Immer wand’len naar Uw woord,
En vererend U beminnen
In dit aardse ballingoord.

Zij Uw naam naast die van Jezus,
Onze hulp en steun in nood.
Zweef die nog op onze lippen,
Eens in d’ure van de dood.
Op U hopend, goede Moeder,
Heel de reis naar d’eeuwigheid,
Wachten wij met vol vertrouwen
Ook het Rijk der Zaligheid.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.