• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33

Dankzij ons lid Bert Klappe, koster te Vollenhove, en mevrouw M.E. Eikenaar-Lindeman, dirigente van het kerkkoor aldaar, beschikken we over de bladmuziek van dit lied.
Volgens diverse oudere koorleden uit Vollenhove is het lied "Zeg mij zoet aanvallig wichtje" zeker afkomstig van Schokland.
Koster Bert Klappe heeft de muziek van het lied opgenomen in de kerk, waarna mevrouw Eikenaar-Lindeman thuis voor ons de bladmuziek heeft uitgeschreven. Een prachtig initiatief, waarvoor de Schokkervereniging hen veel dank verschuldigd is! “Op deze manier blijven onze Schokker liederen in ieder geval voor het nageslacht bewaard”, schreef Bert Klappe, en zo is het.


 

Zeg mij, zoet aanvallig wichtje,
Naar deez’ eenzaamheid verjaagd,
Schoon Ge op ’t hemels aangezichtje
’ t Kenmerk van Uw Godheid draagt.
Zeg waarom Uw vreugdehal
Hier verruild voor d’arme stal.
Zeg waarom Uw vreugdehal
Hier verruild voor d’arme stal.

Wist Gij niet hoe ’t sterf’lijk leven,
U des Vaders eeuw’ge Zoon
Hemelvreugd noch eer zou geven,
Maar slechts droefheid, smaad en hoon?
Dat slechts armoe U verbeidt,
Waar Gij ’t hoofd ter ruste vlijt.
Dat slechts armoe U verbeidt,
Waar Gij ’t hoofd ter ruste vlijt.

Ja, Gij weet het, God der tijden,
Wat de toekomst in zich sluit,
Maar geen zee van grensloos lijden
Bluscht Uw liefdevlammen uit.
Boven armoe, smaad en smart,
Gaat de liefde van Uw Hart.
Boven armoe, smaad en smart,
Gaat de liefde van Uw Hart.

Liefde deed U nederkomen
Als een zwak en hulploos Kind,
Liefde, ‘k zal het woord niet schromen,
Liefde maakte Uw Godheid blind;
Blind voor kruis en folterdood:
God, wat is Uw liefde groot.
Blind voor kruis en folterdood:
God, wat is Uw liefde groot.

Minnend Kindje, ‘k leg een bede,
Eén slechts aan Uw kribje neer:
Deel me een enkel vonkje mede
Van Uw liefde, lieve Heer.
Ja, mijn Jezus, Kindje zoet,
Ach, ontvlam mijn koud gemoed.
Ja, mijn Jezus, Kindje zoet,
Ach, ontvlam mijn koud gemoed.

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.