• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33

 

Inhoudsopgave van Het Schokker Erf nr. 1-25

Titel van artikel: Auteur : Waar :

Toelichting:

Redactioneel Redactie SE01, p01 Oprichting Schokkervereniging.
Toespraak van de voorzitter Henk Toeter SE01, p02-05 Toespraak van Henk Toeter tijdens de oprichting van de Schokkervereniging.
Aanleiding en doelstellingen.
Waarom heet een Klappe Klappe? Ab Klappe SE01, p05-06 Bruin Klasen Klappe speelde in 1749 met kruit en verbrandde zijn handen en aangezicht.
Het Schokker Kerstverhaal Dirk Landsman SE01, p07-11 Geromantiseerd verhaal over de laatste Kerstmis op Schokland (1858).
Oud Schokker kerstlied Redactie SE01, p12-13 Ziet het wonder hoog verheven
5 oktober 1985: Schokland herleeft! Redactie SE01, p14 Verslag van de oprichtingsvergadering van de Schokkervereniging.
De familie Kwakman Els van der Waag-Conijn SE01, p15-18 De relatie tussen de Volendammer en de Schokker tak. De Ballap.
Schokkers willen Emmeloord herbouwen Anoniem SE01, p16 Krantenartikel uit Nieuw Kamper Dagblad van 7-10-1985.
De laatsten? Ab Klappe SE01, p19-21 Louwe Botter (1848-1940).
Teuntje Bien (1845-1940).
Wilhelmus Jongsma (1852-1942).
Jannetje Jongsma (1851-1944).
Hermanus de Boer (1852-1944).
Top honderd Schokker familienamen Raymond van Kooten SE02, p04-05 Honderd Schokker familienamen.
Een familieserie: De familie Sul Ab Klappe SE02, p06-19 Inleiding.
De Schokker familie Sul.
De stamreeks Sul.
De schrijfwijze van de naam Sul.
Naamswijziging Scholtus-Sul.
Toch liever geen Sul?
Veerschippers.
Van koude en honger bezweken.
Een Schokker monnik.
Een onverschrokken Schokker.
Een triest verhaal met medische raadsels.
95 kinderen Sul in 17 gezinnen.
Enkele slotopmerkingen.
Kerkepad (1) Raymond van Kooten SE02, p20-25 Inventaris r.k. kerk Emmeloord, 1842.
Over een huisje in de Schokkersbuurt. H.C. Diender SE02, p26-30 Huisje in de Schokkersbuurt van de familie Diender, nu in het Zuiderzeemuseum.
Mijnheer de voorzitter! Redactie SE02, p31-33 Reglement van order voor de vergadering van den gemeenteraad te Schokland, 1852.
Schokland in de winter van 1929 T. Wals SE02, p34-36 Autotocht over het ijs van Vollenhove naar Schokland in 1829.
 
 
De vermissing van Floris Toeter (1902-1983) en Klaas Klappe (1912-1982) Henk Toeter SE02, p37-41 Gebeurtenis in de dertiger jaren.
Schokker versje Anoniem SE02, p39  
Schokker versje Anoniem SE02, p41  
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE02, p42-45 Vraag 1:Cornelis Mossel (1876-1962)
Vraag 2: Cornelis Jongsma en de familie Diender
Vraag 3: Bronnen van voor 1811.
Nogmaals, de laatste Schokker Ab Klappe SE02, p46-47 Visscher, Albert (1857-1948)
Geneagram Jongsma-Diender Ab Klappe SE02, p48 Johanna Maria Diender (1880-1951) x Cornelis Jongsma (1881-1974).
De tweede ontruiming van Schokland (1940) Bruno Klappe SE03, p02-06 De opgravingen op de Zuidpunt  door De Froe in 1940. Pleidooi voor herbegraving van de Schokker beenderen.
Inventaris kerk en school Emmeloord (1660) Raymond van Kooten SE03, p07-10 Inventaris van kerk en school op Emmeloord.
Schokland door de ogen van Urkers Tromp de Vries SE03, p11-14 Hoe men op Urk tegen de Schokkers aankeek.
44 Stamouders en toch 58 familienamen? Ab Klappe SE03, p15-25 Afstammings-schema’s van diverse families met een gemeenschappelijke stamvader.
Inventaris pastorie Ens (1859) - dominee De la Couture Raymond van Kooten SE03, p28-34 Inventaris van pastorie op Emmeloord, 1859.
Dominee De la Couture.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE03, p35-36 Vraag 4: Cornelis Jongsma en de familie Diender - 2 .
Wie, o wie kan ons zeggen wie? Ab Klappe SE03, p37-38 Klazina Hendriks Diender (1830-1906) met onbekende vrouw.
Urker of Kamper Schokkermoppen….? Els van der Waag-Conijn SE03, p39-41 Twee recepten voor  Schokker moppen.
Van de bestuurstafel Bestuur Schokkervereniging SE03, p41 Voorbereiding van de Schokkertentoonstelling in Kampen, 1987.
Van de penningmeester.
Terugblik op de 2e Schokkerdag.
Ingezonden brief.
Eij ’t ook ‘eurd? Driekus SE03, p42 Artikel in Kamper dialect uit het Nieuw Kamper Dagblad van 29-8-1986 over de Schokkers in Kampen.
Nieuwjaarsgedicht voor ds De la Couture (1841) Anoniem SE04, p02-05 Nieuwjaarswens op rijm voor dominee De la Couture en zijn vrouw, 1841.
Inventaris kerk en school Emmeloord (1660) (3) Redactie SE04, p06-07 Legaat van Jan Peter Tikkel, 1841.
Mijmeringen over Schokland Saskia SE04, p07 Gedicht
Een Schokker jongensstreek   Johan Karel SE04, p08 Een Schokker jongensstreek (jongens plagen een blinde jongen).
 
 
 
De kwestie Schuurman (1842) Bruno Klappe SE04, p09-19 Andries Ludgerus Schuurman en de vroedvrouw Joanna van Straten willen een plaats voor in de kerk van Emmeloord (1843).
Een unieke fotoreportage Raymond van Kooten SE04, p20-25 Foto’s van de opgravingen op de Zuidpunt in 1940, uit het album van De Froe.
De geschiedenis herleeft (1986) Ab Klappe SE04, p26-32 Lezing van Ab Klappe tijdens de 2e Schokkerdag in 1986.
Armoe en ellende.
Branden.
Besmettelijke ziektes.
Stormrampen.
Buurtschappen.
Nauwe familiebanden.
Schippers en vissers.
Ontruiming in 1859.
Schokkers in Kampen, Volendam, Vollenhove en Urk.
Verbondenheid is gebleven.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE04, p33-37 Vraag 5: Geertje Ham (1833- ).
Vraag 6: Cornelia Kwakman (1866- ).
Vraag 7: Hendrik Dirks Eleveld.
Vraag 8: Jan Been (1852- ).
Vraag 9: Familie Walter.
Vraag 10: Jan Kale (1847- ).
Van de bestuurstafel Bestuur Schokkervereniging SE04, p37-39 Een bijzondere aanbieding! (verkoop foto’s van oude klederdrachtprenten).
Schoklandtentoonstelling in Walkate-archief, 1987.
In memoriam (Riek Ouderling).
De familieserie: Toeter Ab Klappe SE05, p02-22 De stamouders Toeter.
62 Toetertjes op Schokland geboren.
De naam Toeter.
Een stamreeks Toeter.
Een bedelbrief voor kerkbenodigdheden.
Opnieuw op bedeltocht.
Belasting op rundervee.
Burgemeester Toeter een land-opeter?
Nog enkele stukken.
Een voorname opgezetene.
Ook in Friesland veel Toeters.
Waar woonden ze?
Waar gingen ze heen?
De fotogalerij Ab Klappe SE05, p23-25 Diender, Anna Alberts (1817-1904) en Maria Alberts Diender (1821-1914)
haar zuster
Meneer Karel uit Eindhoven Raymond van Kooten SE05, p25 Jan Karel (1868‑1951) schrijver van artikelen over Schokkers.
De RK kerk en pastorie in 1842 op Emmeloord Bruno Klappe SE05, p26-38 De voorlopers.
De bouw van de kerk en pastorie.
De inwijding van de kerk.
De gebreken.
Het verhuren van de kerkbanken.
Een nieuwe kruisweg.
De aanschaf van een Godslamp.
Het torentje op de kerk.
De kerkmeesters.
De afbraak in 1859.
Advertentiën Gerrit Jan Gillot SE05, p38 Advertentie betreffende de nood op Schokland, uit de Kamper Courant, 1842.
recept voor Schokker troet Raymond van Kooten SE05, p40  
Gedicht Saskia SE05, p40 Gedicht, zonder titel.
De mensch wikt, God beschikt - drie verdronken Schokkers (1872) Anoniem SE06, p03-07 Verslag uit 1872 over het verdrinken van Albertus Klappe, zijn zoon Nicolaas Klappe, en diens zoon Willebrordus Klappe.
De mensch wikt, God beschikt - drie verdronken Schokkers (1872) Ab Klappe SE06, p07-09 Toelichting op “De mensch wikt, God beschikt” (SE06, p03-07).
Reformatie en Contra Reformatie op Emmeloord (1568-1622)(1) Tromp de Vries SE06, p10-15 De voorgeschiedenis en de opgedrongen Reformatie (1568-1622).
Vermeende toverij.
De Reformatie wordt ter hand genomen.
Ds. Hiddingh doet zijn intrede.
Schokkerbloed in hartje Brabant Johan Karel SE06, p16-18 Betreffende de artikelen over Schokkers die zijn vader Jan Karel schreef.
Emmeloord in 1832 Ab & Bruno Klappe SE06, p19-26 Plattegrond van Emmeloord in 1832 met namenlijst van de huiseigenaren.
De kwestie Schuurman (nawoord) Bruno Klappe SE06, p27 De vroedvrouw Johanna van Straten (1795-1853).
De fotogalerij Ab Klappe SE06, p28-31 Gosem, Jan (1843-1919)
Klappe, Thijmen Alberts (1831-1922)
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE06, p32-34 Vraag 11: Konters Hugenoten?
Vraag 12: Theodorus Goosen (1867-1925 ).
Stamreeks Goosen Ab Klappe SE06, p35 Voorouders van Goosen, Theodorus (1867-1925)
Schokker Schouw Els van der Waag-Conijn SE06, p36-37 Verslag van opening Schokker-tentoonstelling in Walkate-archef te Kampen, 1987.
Idylle Anoniem SE06, p37 Gedicht.
De volkstelling van 1830 Ab Klappe SE06, p38-40  
Reformatie en Contra Reformatie op Emmeloord (1568-1622) (2) Tromp de Vries SE07, p03-09 Van lijdelijk verzet tot actieve tegenstand (1623-1649).
Moeilijkheden op Emmeloord.
De heer laat zich opnieuw gelden.
Verloren reformatie.
 
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE07, p10-13 Vraag 13: Pieter Jacobs Groot (1745- ).
Vraag 14: Neeltje Kwakman (1866-1958).
Geneagram Jan A. de Boer & Maria H. Corjanus Ab Klappe SE07, p14-15 Jan Alberts de Boer (1822-1864) x
Maria Harms Corjanus (1826-1912). Met dispensatie-aanvraag.
De fotogalerij Ab Klappe SE07, p16-17 Bien, Jannetje Gerrits (1817-1889), Jan (1853-1922) en Gerrit Kluessien (1857-1880) haar kinderen 
Een levensgevaarlijke ijstocht tussen Kampen en Schokland (1870) Johannes Karel SE07, p19-21 Gebeurtenis in de winter van 1870-1871.
Aris Louwe heeft de zee leeg gevist (1801) Ab Klappe SE07, p22-23 Uit het dagboek van pastoor Doorenweerd.
Schokker klederdracht (1) Valentijn Bing & Jan Braet von Ueberfeldt SE07, p24-25 Beschrijving van een prent van Valentijn Bing & Braet von Ueberfeldt.
Een spoorlijn naar Schokland? Bruno Klappe SE07, p26-27 Schokkers in Kampen schrijven aan de koning dat ze een spoorlijn van Kampen over Schokland, Urk en Marken naar Amsterdam willen hebben.
Hoe moeilijk de pastoors van Schokland het hadden Bruno Klappe SE07, p28-34 Pastoors van Schokland willen van het eiland af.
Uit de Kamper Courant Ab Klappe SE07, p34 Twee advertenties wegens de armoe op Schokland, 1857.
Zuiderbuurt en Zuidpunt in 1832 Ab & Bruno Klappe SE07, p35-40 Plattegrond van de Zuiderbuurt in 1832 met namenlijst van de huiseigenaren. De Zuidpunt met vuurtoren.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE07, p40 Advertentie wegens aanbesteding van reparaties aan de dokterswoning, 1854.
Reformatie en Contra Reformatie op Emmeloord (1568-1622)(3) Tromp de Vries SE08, p02-08 De tijd van dominee Sanders (1650-1672).
Verweerschrift.
Voortgaand verzet.
Amsterdams bewind.
Laatste Schokkers overleven hun eiland (1938) Fred Thomas SE08, p09-11 Artikel uit De Tijd van 19-6-1938.
Louwe Botter overleden Fred Thomas SE08, p12-13 Artikel uit De Tijd, april 1940.
De laatste Schokker Tromp Korf SE08, p14 Gedicht
Een vacature op Schokland (1752) Els van der Waag-Conijn SE08, p15-16 Pastoorbenoeming in 1752.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE08, p16 Gevonden kofscheepje geveild (1850).
De verbijsterde bruidegom (1856) Ab & Bruno Klappe SE08, p17 Sijmen Jacobs Veerman trouwt in 1856 met Aaltje Jacobs Sul, maar is afgeleid door een Goudse pijp.
De Middelbuurt in 1832 Ab & Bruno Klappe SE08, p19-25 Plattegrond van de Middelbuurt in 1832, met namenlijst.
De fotogalerij Ab Klappe SE08, p26-30 Zalm, Geertje Jansen (1838-1919)
Jongsma, Wilhelmus (1852-1942) en Lumme Wilhelmina Diender (1853-1938)
Albert en Thomas Visser - aantekeningen Johannes Faas Johannes Faas SE08, p31 Aanvoer van vers water.
Albert en Thomas Visser.
Schokker klederdracht (2) Valentijn Bing & Jan Braet von Ueberfeldt SE08, p32-33 Beschrijving van een prent van Valentijn Bing & Braet von Ueberfeldt.
 
 
 
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE08, p34-36 Vraag 15: Jannes Karel (1838-1911) en Jacoba Willems Klussien.
Vraag 16: Johannes Hermanus Ouderling en Aleida Maria Karjanus
Kwartierstaat van Johannes Karel Ab Klappe SE08, p35 Voorouders van Johannes Karel (1868-1951) zie Jannes Karel (1838-1911) en Jacoba Willems Klussien
Stamreeks Corjanus Ab Klappe SE08, p37-38 Vooruders van Albert Karjanus (1853-1939), met toelichting - zie Johannes Hermanus Ouderling en Aleida Maria Karjanus
De katte van Joapik Saskia SE08, p39-40 Verhaal in dialect over de turfventer Joapik, zijn vrouw Tonia en hun kat.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE08, p40 Advertentie over armoede op Schokland (1856).
Zware gang van een arm volk - over Antonia Bien (1845-1940) Fred Thomas SE09, p02-05 Fragment uit “Wijkend Water”van Fred Thomas, over Antonia Bien.
Naschrift van Ab Klappe.
Hendrik Jansz. Diender (1785-1857) verkoopt zijn boot (1812) Els van der Waag-Conijn SE09, p06-09 Verkoop van boot “De Jonge Elisabeth” in 1812.
Met noot van Bruno Klappe.
Zullen wij dan van koude omkomen? (1842) Ab & Bruno Klappe SE09, p10-11 Dakloze Harmen Peters Blankvrees vriest dood in 1841.
Noordoostpolder Jan-Willem Devaen SE09, p11 Gedicht uit “Toen de duivel op Zuidpunt kwam”, door Bies van Ede.
Regte van lantwinninge voor Jacob Aelbertssoon (1596) Dick Brinkkemper SE09, p12-13 Steekpartij in Emmeloord in 1595.
De fotogalerij Ab Klappe SE09, p14-19 Diender, Albert Hendriks (1826-1913)
Ruiten, Jannetje (1878-1960)
Diender, Jan (1856-1924)
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE09, p19 Gemerkte duif gevangen op Schokland.
Twee verhalen over broodroof (1850) Johannes Karel SE09, p20-22 Miene van d’Ouwe Kerk.
Klaos van Jan Karel nam wraak.
Naschrift van Ab Klappe.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE09, p23-26 Vraag 17: Gerrit Jan Gillot (1875-1949).
Vraag 18: Wilhelmina Gillot (1843-1916).
Stamreeks Gillot (1) Ab Klappe SE09, p25 Voorouders van Gerrit Jan Gillot (1875-1949)
Stamreeks Gillot (2) Ab Klappe SE09, p27 Voorouders van Wilhelmina Gillot (1843-1916)
Reformatie en Contra Reformatie op Emmeloord (1568-1622)(4) Tromp de Vries SE09, p28-32 De laatste fase.
Een turbulent jaar.
Besluit.
Een dood in de golven (1853 en 1858) Ab & Bruno Klappe SE09, p33-34 Albert Gerrits Bien en Bruin Alberts Zoet redden in 1853 een kind uit zee.
Bruin Alberts Bien verdrinkt in 1858.
Schokkers op het verkeerde pad (1857) Ab Klappe SE09, p35-38 Willem Dirks Karel in 1857 beschuldigt van diefstal.
Everdina Hendriks Koridon in 1858 in aanraking met gerecht.
Albert Janse Conter zit in 1768 in gevangenis.
Schoolboeken op Emmeloord (1842) Bruno Klappe SE09, p39-40 Boekenlijst uit 1842.
Het aandeel van de familie Van Kleef in de geneeskundige zorg op Schokland(1) dr. J.H.A. Ringeling SE10, p03-08 Over Bernardus van Kleef en Geertruij Ulrich.
Inleiding.
Geertruij’s ontslag.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE10, p08 Brief aan weefbazen vermist (1845).
“Ja, op Skokkeland bin ik vaak ‘ewest, gedurig” (Jacob Spit - 1988) Els van der Waag-Conijn SE10, p09-11 Interview met Jacop Spit.
Schokker handmerken Bruno Klappe SE10, p12-17 Overzicht van 55 handmerken van Schokkers.
Hoog bezoek (1854) Bruno Klappe SE10, p17 Commissaris des Konings bezoekt Schokland in 1854.
Omgekomen van armoede en ellende? (1858) Ab & Bruno Klappe SE10, p18-19 Margien Visser zou in 1858 op Emmeloord van honger gestorven zijn.
De Schokkers in Vollenhove Ab Klappe SE10, p20-23 Schokkers in 1859 niet overal welkom.
Namenlijst van Schokkers die in 1858/1859 naar Vollenhove verhuisd zijn.
Wie is er bang voor de barneman? Els van der Waag-Conijn SE10, p24-26 Toen de duivel op Zuidpunt kwam (1988 - jeugdboek)) door Bies van Ede.
Zuidpunt Bies van Ede SE10, p26 Gedicht.
Catechisatie ongewenst (1797) Ab Klappe SE10, p27 De katholieke Willem Jansen hield in 1797 zijn kinderen uit de (gereformeerde) school op Ens.
De fotogalerij Ab Klappe SE10, p28-35 Klappe, Albert Gerrits (1841-1933) 
Ouderling, Johannes (1856-1943) en Aleida de Boer (1858-1940)
Kwartierstaat van Klappe, Albert Gerrits (1841-1933)
 
Ab Klappe SE10, p31 Voorouders van Albert Gerrits Klappe (1841-1933)
Stormschade op Schokland in 1853 Bruno Klappe SE10, p35 Schokkers eten in 1853 een verdronken koe op.
Wel of geen huwelijksdispensatie? (1807) Ab Klappe SE10, p36-37 Raijer Jacobs Ruijten x Trijntje Willemsen Klusien.
Andries Jansen Klein x Nelle Jacobs Ruiten.
Louwe Theunissen de Jong x Jacobje Michiels Klein.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE10, p38- Vraag 19: Jan Klaaszen Broodbakker (1851-1926).
Vraag 20: Johannes Koot (1848-1936).
Stamreeks Broodbakker Ab Klappe SE10, p39 Voorouders van Jan Klaaszen Broodbakker (1851-1926).
Het huisje van Anna Diender Bruno Klappe SE11, p02-05 Schokkerhuisje uit Kampen werd w.c-ruimte in Enkhuizen.
Festiviteiten op Schokland (1811) Donald Veenendaal SE11, p06-08 Feest wegens de doop van Napoleon II in 1811.
Het patentregister van 1827 Ab & Bruno Klappe SE11, p09-11 Namenlijst Schokker middenstanders.
De fotogalerij Ab Klappe SE11, p12-18 Diender, Klazina Hendriks (1830-1906) en Maria Kok (1854-1933).
Klein, Marretje (1851-1939)
Konter, Pietertje Alberts (1842-1934)
Vergane glorie (1944) G.J.B. SE11, p18 Gedicht n.a.v. de dood van Harm de Boer (1852-1944).
 
 
Het aandeel van de familie Van Kleef in de geneeskundige zorg op Schokland (2) Dr. J.H.A. Ringeling SE11, p19-25 Het behouden huis (Berend van Kleef en Geertruij Ulrich).
De nalatenschap van Cobus Klappe (1815) Ab & Bruno Klappe SE11, p26-28 Inventaris van Jacobus Bruinsen Klappe (1771-1815).
Skutien vaoren (Catrien Klappe-de Boer, 1988) Els van der Waag-Conijn SE11, p29-32 Interview met Catrien Klappe-de Boer en haar broer Johannes.
Schokkers op bezoek in Vollenhove (1856) Bruno Klappe SE11, p32 Stelende Schokkers in Vollenhove (1856).
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE11, p33-38 Vraag 21: familie Stroeve.
Vraag 22: Schokkers in Volendam.
Vraag 23: Jan Veen.
Vraag 24:Louwe Kobus Diender en Willem Dirks Karel een maand gevangenisstraf (1857) 
Vraag 25: Hermina van Eerde.
Vraag 26: Pieter Verschoor.
Stroeve, stamreeks Ab Klappe SE11, p34 Voorouders van Johannes Ferdinandus Stroeve (1875-1950).
Kwartierstaat van Jan Veen Ab Klappe SE11, p36 Voorouders van Veen, Jan (1836-1927)
Barre winters (een boekbespreking )Het leugenschip van Schokland (jeugdboek - 1986) Els van der Waag-Conijn SE11, p39-41 Bespreking van “Het leugenschip van Schokland”, door Jacob Starreveld.
Emmelwerth, ik had u zo lief (Hendrikus Josephus de Boer, 1988) Els van der Waag-Conijn SE12, p02-04 Interview met Hendrikus Jospehus de Boer.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE12, p05 Schokkers in 1841 over het ijs naar Kampen
n.
De vuurtorens op de zuidpunt (1618-)(1) Bruno Klappe SE12, p05-13 De eerste vuurbaak (1618-1635).
De tweede vuurbaak (1635-1825).
Sorry... Redactie SE12, p13 Correctie op Schokker Erf 10, p30.
Legenden en bijgeloof op Schokland
 (1)
Ab Klappe SE12, p14-15 De ondergang van Nagele.
Kandelaar en doopvont opgevist.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE12, p16-19 Vraag 27: Aleida Sul (1852-?).
Vraag 28: Thijmen Teunis Buter.
Vraag 29: Catharina Karel (1852-1933).
Stamreeks Buter Ab Klappe SE12, p18 Voorouders van Thijmen Teunis Buter (1830-1908).
Schokland, een stukje opgegraven verleden dr. F.M.M. Griffioen SE12, p20-27 Verslag n.a.v. de opgravingen van De Froe op de Zuidpunt in 1940.
Voorwoord van Bruno Klappe.
De fotogalerij Ab Klappe SE12, p28-33 Karel, Albertus (1857-1906)
Corjanus, Jacob Jans (1835-1923)
Kwartierstaat van Jacob Jans Corjanus Ab Klappe SE12, p32 Voorouders van Corjanus, Jacob Jans (1835-1923)
De ongelukkige organist Bruno Klappe SE12, p33 Jacob Reijers Kale verdrinkt zich in 1847.
Uit de annalen van een Schokker onderwijzersfamilie Els van der Waag-Conijn SE12, p34-37 Jan de Wit (1700-1748),
Boldewijn de Wit (1706-1780),
Jan Jansz de Wit (1733-1818),
Johannes de Wit (1778-1825).
Karakter en uiterlijk van de Schokkers Ab Klappe SE12, p38-41  
Het aandeel van de familie Van Kleef in de geneeskundige zorg op Schokland (3) Dr. J.H.A. Ringeling SE13, p02-10 Mommendé’s opvolging schept problemen.
De sleutelbewaarder op de Kerkbuurt  Bruno Klappe SE13, p11 Urker vroedvrouw moest voor een bevalling de sleutel van de Ommelebommelesteen op Schokland halen.
De Schokkers in Kampen (1859-)(deel 1) Ab & Bruno Klappe SE13, p12-21 Overzicht van de rond 1859 in Kampen wonende Schokkers: de Schokkersbuurt.
Legenden en bijgeloof op Schokland
 (2)
Ab Klappe SE13, p22-25 Alidt Dirkcksz en haar dochter Catrijn.
Aangerand door maar liefst vier heksen.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE13, p25 Geneesheer O.M. Geerling redt in 1857 een bijna verdronken meisje
.
De fotogalerij Ab Klappe SE13, p26-32 Gosen, Jacob Dubbels (1834-1917) en Trijntje Jacobs Diender (1834-1925)
Schoon, Jannetje Peters (1843-1929)
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE13, p32 Urk en Schokland (1645)”, tekst van A. van Slichtenhorst uit 1645.
Een schokker uit 1812 in potlood Els van der Waag-Conijn SE13, p33-34 Tekening van een Schokker schuit naar J.C. Schotel.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE13, p35-37 Vraag 30:Theunis Jans de Jong (1784-?).
Vraag 31: Evert Been (1799-1858).
Vraag 32: Johanna Christina Gerssen (1835-1921).
Sorry... Redactie SE13, p37 Correctie van Schokker Erf 10, blz. 12.
Stamreeks De Jong Ab Klappe SE13, p38 Voorouders van Cornelis de Jong (1846-1921) zie Theunis Jans de Jong (1784-?).
Kwartierstaat van Peter Bakker Ab Klappe SE13, p39 Voorouders vanBakker, Peter (1837-1904
.
 Schokkerdag 1989 - Enkhuizen Els van der Waag-Conijn SE13, p40-41 Verslag van de Schokkerdag in Enkhuizen.
Het aandeel van de familie Van Kleef in de geneeskundige zorg op Schokland (4) dr. J.H.A. Ringeling SE14, p02-06 Nieuwe aanvallen op het Behouden Huis (Berend van Kleef en Geertruij Ulrich).
Een pijpekop uit Hamburg Bruno Klappe SE14, p07 Iris Smits vindt op de Zuidpunt een pijpenkop met het wapen van Hamburg.
De vuurtorens op de zuidpunt (1618-)(2) Bruno Klappe SE14, p08-12 De derde vuurbaak (1825-1856).
De vierde vuurbaak (1856-1944).
De Schokkers in Kampen (1859-)
 (2)
Ab & Bruno Klappe SE14, p13-19 Overzicht van de rond 1859 in Kampen wonende Schokkers. Schadeloosstelling.
Onze pa kende alle sterren.... (Francina en Ellie Sul, 1988) Els van der Waag-Conijn SE14, p20-23 Interview met Francina Cornelia Martine Koopmeiners-Sul en Ellie Lampe-Sul.
Middelbuurt Tromp de Vries SE14, p23 Gedicht.
De fotogalerij Ab Klappe SE14, p24-29 Mossel, Albert (1848-1917)
Buter, Thijmen Theunis (1830-1908) 
Gerssen, Johanna Christina (1835-1921)
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE14, p29 Gemeentelijke belasting op grondlasten in 1841opgeheven op Schokland.
Stamreeks Gerssen Ab Klappe SE14, p30 Voorouders van Johanna Christina Gerssen (1835-1921).
Legenden en bijgeloof op Schokland
 (3)
Ab Klappe SE14, p31-35 Tot ergernis van de pastoor.
Uit de overlevering.
Een godsoordeel of ook bijgeloof?
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE14, p35 Dubbel Louwe Diender biedt in 1846 zijn ongedekte zompschuit te koop aan.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE14, p36-39 Vraag 33: Pieter Jansz Schokker.
Vraag 34: Documenten voor 1700.
Vraag 35: Jacoba Bien (1881-?).
Kwarterstaat van Albert Bien Ab Klappe SE14, p40 Voorouders van Albert Bien (1853-1926) zie Jacoba Bien (1881-?)
Het aandeel van de familie Van Kleef in de geneeskundige zorg op Schokland (5) dr. J.H.A. Ringeling SE15, p02-07 Martinus van Kleef, assistent en opvolger van Caspar Sonderman.
Tussen de morgen‑ en de middagdienst (1816) Els van der Waag-Conijn SE15, p08-09 Jan Willems Gertsen en Geertruida Pieters Hazelhof.
Herinneringen aan mijn vader: Jan Karel (1868‑1951) M. Karel SE15, p10-11 De eerste huwelijksavond van Jan Karel en Theodora van Engelen in 1906.
De Schokkers in Kampen (1859-)
 (3)
Ab & Bruno Klappe SE15, p12-20 Overzicht van de rond 1859 in Kampen wonende Schokkers.
Legenden en bijgeloof op Schokland
 (4)
Ab Klappe SE15, p21-25 Een spookschip en dwaallichtjes.
Het verdwenen mes.
Een hete pannekoek.
Katten, honden of duivels?
De verdwenen schuit.
Een reusachtige kwal.
De duivel in zijn kooi.
Uit het Kamper Weekblad Bruno Klappe SE15, p25 Orkaan teistert Schokland in 1836
.
De fotogalerij Ab Klappe SE15, p26-31 Eerde, Hermina van (1838-1927)
Konter, Jacobus (1858-1914)
Smit, Gerrit Klaas (1856-1934)
Een diefstal te Blokzijl (1846) Bruno Klappe SE15, p32-33 Twee kostgangsters van Maria Willems Kluisjen stelen kleren in Blokzijl.
Een geregelde postdienst (1851) Bruno Klappe SE15, p33 Harm Dubbels Sul zal de veerdienst tussen Kampen en Schokland onderhouden.
De Noordpunt Tromp de Vries SE15, p34 Gedicht
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE15, p35-37 Vraag 36: Rinse Ruiten (1870-1953).
Vraag 37: familie Van der Vegte.
Vraag 38: Familie Ter Haar.
Stamreeks Ruiten Ab Klappe SE15, p38-39 Voorouders van Theunis Ruiten (1846-1905). -zie Rinse Ruiten (1870-1953).
Kwartierstaat van Johanna Dirks Botter Ab Klappe SE15, p40 Voorouders van Botter, Johanna Dirks (1844-1933)
Oude nederzetting op Schokland ontdekt? Bruno Klappe & Henk Toeter SE15, pA-D Extra bijlage over groeistoornissen op akkers op Schokland.
De kroniek van Harm Smit (toelichting) Els van der Waag-Conijn SE16, p02-05 Toelichting op de kroniek.
De kroniek van Harm Smit (1880-1950) (1):
Schoklands zwakheid (1)
Harm Smit SE16, p06-09 Beschrijving van het eiland.
Onordentlijkheid van trouwen Bruno Klappe SE16, p10-12 Gedwongen huwelijken.
Uit het dagboek van pastoor Doorenweerd (1802) Ab Klappe SE16, p13-14 Enser meisjes kwamen op Maria Hemelvaart 1802 niet naar de mis, maar wel naar een trouwmis.
Enser kerkje Tromp de Vries SE16, p14 Gedicht.
300 jaar geleden Ab Klappe SE16, p15-17 Uit het Lidmatenboek van de Gereformeerde Kerk van Ens (1688)
.
 
 
Uit het Kamper Weekblad Bruno Klappe SE16, p17 Vrouw voor derde maal bevallen van kind met 6 vingers aan elke hand (1838).
Roverij aan de Schokker zeewering (1855) Ab & Bruno Klappe SE16, p18-23 Jakop Klappe, Willem Jansen Ouderling (Houten) en Louwe Tromp stelen in 1855 hout van de Schokker zeewering.
De fotogalerij Ab Klappe SE16, p24-30 Boer, Hermanus de (1852-1944)
Veen, Jan (1836-1927)
Eleveld, Jan (1796-1892)
Net, Jacobus (1866-1909)
.
Kwartierstaat van Jacobus Net Ab Klappe SE16, p31 Voorouders van Net, Jacobus (1866-1909)
.
Een zuinige Schokker (1899) Ab Klappe SE16, p32-33 Willem Goossen stierf in 1899 in Kampen, en liet onder meer 400 jassen na.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE16, p34-37 Vraag 40: Schipbreuk in 1858.
Vraag 41: Trijntje Kok (1818-1862).
Vraag 42: naam Mostert.
Vraag 43: Harm Repke Koot x Evertje Jansen Sul l.
Stamreeks Kok Ab Klappe SE16, p38 Voorouders van Trijntje Kok (1818-1862)
Urkers en Schokkers Els van der Waag-Conijn & A. van der Waag SE16, p39-41 Bespreking van een scriptie uit 1981 van Annette Klappe.
De kroniek van Harm Smit (1880-1950)(2):
Schoklands zwakheid (2)
Harm Smit SE17, p02-06 Beschrijving van het eiland.
Brand op Schokland Ab & Bruno Klappe SE17, p07-12 Branden in 1647, 1728, 1749, 1775, 1800, 1840 en1844.
Het brandspuithuisje.
Hechte banden - een gesprek met dr. J.H.A. Ringeling Els van der Waag-Conijn SE17, p13-15 Interview met Dr. J.H.A. Ringeling, schrijver van enkele artikelen over Schokland.
Besmettelijke ziektes
 (1)
Ab & Bruno Klappe SE17, p16-21 Pokken, 1768.
Hevige koorts, 1769-1770.
Diarree, 1773.
Pokken, 1774.
Kinkhoest, 1804-1805.
Influenza, 1804-1805.
Koorts of tering, 1807.
Pokkenvaccinatie.
Met namenlijst van slachtoffers.
De fotogalerij Ab Klappe SE17, p22-26 Visser, Petronella Bruins (1818-....)
Botter, Maria Derks (1825-1892)
Sul, Jannetje Harmens (1854-1918)
Schepen in het ijs (1853) Ab & Bruno Klappe SE17, p27-30 Schokkers zouden in 1853 geen hulp hebben geboden aan opvarenden van ingevroren schepen.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE17, p31-35 Vraag 44: Hendrika Jans Tromp (1831-?).
Vraag 45: Kees Mossel x Johanna Grootjen .
Vraag 46: Berend Koek (1871-1939).
Kwartierstaat van Jan Mossel Ab Klappe SE17, p36 Voorouders van Jan Mossel (1920) zie Kees Mossel x Johanna Grootjen
Stamreeks Koek Ab Klappe SE17, p37 Voorouders van Berend Koek (1871-1939.
Boekbespreking Bruno Klappe SE17, p38-39 Bespreking van: “De sluiting van de Noordoostpolderdijk, 13 december 1940”, door diverse auteurs.
De Zuidert Tromp de Vries SE17, p39 Gedicht.
Spreuken en spotversjes Bruno Klappe SE17, p40-41 Schokland in uitdrukkingen en rijmpjes.
Zoektocht naar het wapen van Ens Cor Diender SE18, p02-08 Het wapen van Ens.
Nog enkele wapens Bruno Klappe SE18, p08-09 Wapens van enkele families Van Ens / Van Ensse.
Noordoostpolder Jan H. de Groot SE18, p09 Gedicht uit “Kaleidoscopisch”.
Een akertje Schokker aarde, Diene Gerrits Bien via J.M. Janssen-Klaver Els van der Waag-Conijn SE18, p10-13 Interview met Johanna Maria Janssen-Klaver, afstammend van Berendina Gerrits Bien.
Onderzoek naar het ledenbestand van de Schokkervereniging (1) Schokker namen onder onze leden Meeuwie Dortmond SE18, p14-16 Familienamen van onze leden.
Besmettelijke ziektes
 (2)
Ab & Bruno Klappe SE18, p17-25 Cholera, 1832.
Met namenlijsten van slachtoffers.
De fotogalerij Ab Klappe SE18, p26-32 Bien, Berendina Gerrits (1824-1906).
Eerde, Tijmen van (1846-1924) en Klaasjen Brands (1848-1927) [1]
Klappe, Lumme Alberts (1817-1902)
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE18, p32 Geboorte- en overlijdensadvertentie van een kind van de Schokker onderwijzer A. Legebeke.
Kwartierstaat van Thijmen van Eerde Ab Klappe SE18, p33 Voorouders van Eerde, Tijmen van (1846-1924)
Een zilveren medaille en een boekgeschenk (1824) Els van der Waag-Conijn SE18, p34-36 Kornelis van Eerde redt in 1824 schipbreukelingen.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE18, p37-39 Vraag 47: Schokker slaapliedje
Vraag 48: Willem Kluessjen (1835-1919) x Trijntje Ruiten
Stamreeks Kleusjen Ab Klappe SE18, p40 Voorouders van  Willem Kluessjen (1835-1919)
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE18, p41 Advertentie voor het boekje “De togt naar Schokland met paard en narrenslede op den 14 Maart 1845”.
Kampen en Schokland - conflicten over visrechten E.G. van Vliet SE19, p01-07 Conflicten van Schokkers met de stad Kampen over visrechten.
De dood van Jan Jansen Goosen (1840) Ab & Bruno Klappe SE19, p08-09 Jan Jansen Goosen overleed in 1840 onder verdachte omstandigheden aan scheepsboord.
Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland Bruno Klappe SE19, p09 Aankondiging van het jaarboek “En het land was niet langer woest en ledig”, waarin opgenomen: “Pastoor in eenzaamheid”, door drs. A.J. Geurts en B.A.J. Klappe (over de Schokker pastoor De Swart).
Onderzoek naar het ledenbestand van de Schokkervereniging (2) Meeuwie Dortmond SE19, p10-11 Waar wonen onze leden (1991)
Sprekend Schokland - over dialecten Els van der Waag-Conijn SE19, p12-17 Over de dialecten op Schokland.
De fotogalerij Ab Klappe SE19, p18-24 Corjanus, Maria Harms (1826-1912)
Gillot, Gerrit Jan (1782-1869)
JGraaf, Jannetje Stevens (1840-1916) en Albert Gerrits Klappe (1841-1933)
Een zoektocht naar een wapen (2) Bruno Klappe SE19, p24 Correctie op artikel in SE18.
Kwartierstaat van Jannetje de Graaf Ab Klappe SE19, p25 Voorouders van Graaf, Jannetje Stevens (1840-1916)
Besmettelijke ziektes (3) Ab & Bruno Klappe SE19, p26-31 Diverse besmettelijke ziektes, 1833-1842.
Tyfus, 1840-1841.
Cholera, 1849.
Met namenlijsten van slachtoffers.
Stamreeks Veen Ab Klappe SE19, p32 Voorouders van Veen, Maria Louwen Bruinsen (1824-1866)
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE19, p33-35 Vraag 49: Maria Louwen Bruinsen (1824-1866).
Vraag 50: Steenbeek, Willem Reinders (1771-?).
Vraag 47: Schokker slaapliedje
.
De Eylanden Urck ende Ens in 1612 Bruno Klappe SE19, p36 Tekst van Ludovico Guicciardini, 1612.
De onderste steen boven Els van der Waag-Conijn SE19, p37-39 Boekbespreking van “Schokland, de historie van een weerbarstig eiland”, van drs. A.J. Geurts.
Een fietstocht op Schokland ThijsJansen SE19, p40 Verslag van een in 1991 gemaakte fietstocht.
De ontruiming van Schokland als politiek probleem (1991) Bas de Gaay Fortman & Bruno Klappe SE20, p02-11 1) Rechtsgrond en verzorgingsstaat.
2) Dwang en inspraak
3) De kosten van de ontruiming
4) Het Waterstaatsbelang
5) Discriminatie
6) De gemeente Kampen.
De leeuwenklompen van Schokland Kees Hana SE20, p11 Uit: “Van Zee tot Meer”, 1940.
Met ijver hun plicht vervuld (1830) Ab Klappe SE20, p12-13 Cornelis Dirksen Grootjen,
Derk Cornelis Grootjen,
Albert Kobus Kok en
Klaas van der Molen redden in 1830 de bemanning van een zinkend schip.
De kroniek van Harm Smit (1880-1950) (3) Harm Smit SE20, p14-19 Schoklands kracht.
Het leven op Schokland.
De fotogalerij Ab Klappe SE20, p20-26 Ruiten, Jacoba (1843-1926)
Bien, Maria (1856-1933)
Konter, Albert Jacobs (1852-1924)
Stamreeks Konter Ab Klappe SE20, p27 Voorouders van Konter, Albert Jacobs (1852-1924)
Besmettelijke ziektes (4) Ab & Bruno Klappe SE20, p28-29 Cholera, 1854.
Met namenlijsten van slachtoffers
De gevaren van de Zuiderzee (1842) Ab & Bruno Klappe SE20, p30-34 Willem Karel en Louwe de Jong lijden schipbreuk in 1842. Johannes Jacobs Ruiten verdrinkt in 1848.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE20, p35-38 Vraag 51: Marrijtje Willems Coridon (1817-1894).
Vraag 52:Dirk Grootjen (1871‑1947) x Neeltje Gosem.
Vraag 53: Diender, ontstaan van de naam (1797).
Kwartierstaat van Marrijtje Willems Coridon Ab Klappe SE20, p39 Voorouders van Marrijtje Willems Coridon (1817-1894).
Stamreeks Grootjen Ab Klappe SE20, p40 Voorouders van Dirk Grootjen (1871‑1947).
Sul, Harm (1906-?), de beste visser van Volendam Els van der Waag-Conijn SE21, p02-07 Interview met Kees Smit.
Met noten van Ab & Bruno Klappe.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE21, p07 Overlijdensadvertentie van Casimir Frederik Seidel, 1848.
De kroniek van Harm Smit (1880-1950) (4) Harm Smit SE21, p08 De periode 1868-1875.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE21, p13 Publieke verkoop van de inboedel van wijlen Casimir Frederik Seidel.
Schokland (Schokkerlied) Tromp de Vries & Henny Tonnema SE21, p14-15 Schokkerlied van Sør Trekzak (alias Henny Tonnema) en zijn Piraten.
Overeenkomsten tussen de Schokker en Urker talen Tiemen Roos SE21, p16-19  
De fotogalerij Ab Klappe SE21, p20-27 Karel, Anna (1850-1928)
Jongsma, Jannetje Lolle (1851-1944)
Diender, Hendrik (1858-1916) met vrouw en kinderen
Kwartierstaat van Jannetje Lolle Jongsma Ab Klappe SE21, p24 Voorouders van Jongsma, Jannetje Lolle (1851-1944)
Schokkers in de Kamper burgerboeken (1302-1790) Ab & Bruno Klappe SE21, p28-30 Periode 1302-1790.
Verging Nagele in 1308? Bruno Klappe SE21, p31-34 In 1307 en 1308 werden enkele inwoners van Nagele burger in Kampen.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE21, p34 Advertentie betreffende de nalatenschap van Casimir Frederik Seidel, 1848.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE21, p35-37 Vraag 54: Bruin Willems Bruins (1791-1859).
Vraag 55: Jan Kale (1847- ).
Vraag 56:  Reijer Tijmens en Truij Andriesen.
Stamreeks Bruins Ab Klappe SE21, p38 Voorouders van Ebelina Bruins (1839-1915). - zie Bruin Willems Bruins (1791-1859)
De verkoop van enkele schuiten (1814) Ab & Bruno Klappe SE21, p39-41 Reijer Jacobs Kale koopt in 1814 een jachtscheepje. Bernardus van Kleef koopt in 1815 een visschuit van Jan Alberts Goosen. Floris Alberts Toeter verkoopt een jacht in 1825.
De kroniek van Harm Smit (1880-1950) (5) Harm Smit SE22, p02-07  
De fotogalerij Ab Klappe SE22, p08-14 Buter, Dirkje Jans (1821-1891)
Boer, Tijmen de (1852-1934) en Elisabeth Cornelia van Nierop (1858‑1944)
Diender, Trijntje Jacobs (1834-1925)
Was het nu Schokkergeld of Ensergeld? Ab Klappe SE22, p15-16  
 De togt naar Schokland met paard en arrenslede op den 15den Maart 1845 door vijf Zwartsluizers R. van Wijk Anths.zoon
 
SE22, p17-24 Gedicht.
Boekennieuws: Schokland revisited Bruno Klappe SE22, p25-26 In dit boek o.a.: “Schokland revisited; De laatste kerk van het oude Emmeloord”, door drs. A.J. Geurts en Bruno Klappe.
Een lokaal voor de weverij (1846) Ab & Bruno Klappe SE22, p27 Aanbesteding van een lokaal voor de weverij op Schokland, 1846.
Stamreeks De Jong Ab Klappe SE22, p28 Voorouders van Jong, Maria de (1851-1930)
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE22, p29-34 Vraag 57:  Maria de Jong (1851-1930).
Vraag 58: doelstellingen Schokkervereniging.
Vraag 59: Maria Klappe (1863-1932).
Vraag 60:  Pieter Visscher (1884-1979).
Stamreeks Visscher Ab Klappe SE22, p34-35 Voorouders van  Pieter Visscher (1884-1979).
Het wapen van Cornelis Schokker (1750) Bruno Klappe SE22, p35 Wapen van Cornelis Schokker (1712-1770) uit Enkhuizen.
Kwartierstaat van Maria Klappe Ab Klappe SE22, p36 Voorouders van Maria Klappe (1863-1932).
Enkele dispensatie‑aanvragen (1835-1853) Bruno Klappe SE22, p38-41 Jacob Klappe x Aleida Diender
Peter Jansen Visscher x Maria Albers Koek.
Derkje Alberts Koek x Maria Alberts Koek.
Een bezoek op het eiland Schokland (op 2 september 1858) J. Zeehuisen SE23, p02-8 Artikel uit de Nederlandse Volkalmanak van 1859.
Een scheepsramp bij Schokland in 1858 Ab Klappe SE23, p09-11 Ondergang van het praamschip “Hoop van Zegen” van Roelof Smit.
De fotogalerij Ab Klappe SE23, p12-18 Jong, Maria de (1851-1930) en haar man
Kale, Jacob (1850-1927) en zijn gezin
Bape, Albert (1843-1927
Kwartierstaat van Bape, Albert (1843-1927 Ab Klappe SE23, p19 Voorouders van Albert Bape (1843-1927).
Vissen op schorre gronden Kees Smit & Els van der Waag-Conijn SE23, p20-23 Interview met Boer, Jan (Pieter) de (1914-?) [interview in Kampen, 1991].
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE23, p24-28 Vraag 61:Margaretha Geertruid de Wit (1768-1832).
Vraag 62: Willem Gillot.
Vraag 63: Aaltje Harms Corjanus (1823-?).
Het brilletje Cor Diender SE23, p29-30 Gesprek tijdens de Schokkerdag 1992 te Hoorn over het brilletje van  Maria de Jong (1851-1930)
De voornamen van de Schokkers Bruno Klappe SE23, p31-35 Ranglijsten van
katholieke jongensnamen, hervormde jongensnamen, katholieke meisjesnamen en hervormde meisjesnamen.
Stamreeks Koek (herzien) Ab & Bruno Klappe SE23, p36-37 Voorouders van Koek, Berend (1871-1939)
Herziene versie van stamreeks in Schokker Erf 17, p37.
Leeuwenklompen [2] Els van der Waag-Conijn SE23, p38-39 Piet Brouwer maakte replica’s van de originele leeuwenklompen aanwezig in het Openluchtmuseum te Arnhem.
Graag een hek om het kerkhof op Emmeloord! Bruno Klappe SE23, p40-41 In 1854 wilde men een omheining van het kerkhof op Emmeloord.
Een februaristorm (1825, uit: Het Verlaten Eiland, 1975) dr. P.J. Bouman SE24, p02-10 Fragment uit: “Het velaten eiland”.
Wie waren de 13 slachtoffers van de stormramp van 1825? - onderdeel vorige artikel Ab Klappe SE24, p11-13 Namenlijst van de slachtoffers van de stormramp van 1825.
De fotogalerij Ab Klappe SE24, p14-22 Boer, Albertus de (1858-1933)
Karel, Hendrikus Jans (1845-1922)
Toeter, Floris Albert (1857-1936)
De voettocht van Beutjien naar zijn zuster die geen "schreefpinne" had (1875) J. Karel SE24, p22-25 Willem Goossen wordt voor de gek gehouden door zijn neven Willem Tromp en Jacob Stroeve.
Met noot van de redactie.
De heerlijkheid van Urk en Emmeloord (1767), beschreven door Jan Wagenaar in 1767 Jan Wagenaar SE24, p26-33 Eilandje Urk.
Het Dorp Emmeloord.
Historie van Urk en Emmeloord.
Naamen der Ambagtsheeren.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE24, p34-36 Vraag 64: Jacobus Dubbel Gosen (1834-1917) en Trijntje Jacobs Diender (1834-1925).
Vraag 65: Willem Alberts Klappe (1876-1952).
Vraag 66: Aaltje Harms Corjanus (1823-1906).
Kwartierstaat van Aaltje Harms Corjanus Ab Klappe SE24, p37 Voorouders van Aaltje Harms Corjanus (1823-1906)
Stamreeks Gosen Ab Klappe SE24, p38-39 Voorouders van Jacobus Antonius Gosen (1906) - zie Jacobus Dubbel Gosen (1834-1917) en Trijntje Jacobs Diender (1834-1925).
Leeuwenklompen [2] Auke Weerstand SE24, p40-41 Behalve uitgesneden klompen werden ook bewerkte stoven gemaakt.
Korrektie Redactie SE24, p41 Korrektie van Schokker Erf 23, p37.
Op Schokland (1903) (1) L. Nooter SE25, p02-11 Uit: “Eigen Haard”, 1903.
De fotogalerij Ab Klappe SE25, p12-18 Gerssen, Aaltje Jansen (1823-1910)
Boer, Johanna de (1855-1906) 
Sul, Klaasje Louwe (1831-1918)
Concept inrichtingsplan nieuwbouwfase Museum Schokland 1994 W.M. Oosterhof SE25, p19-24  
De Schokkerdag 1993 - Lemmer – een impressie Thijs Jansen SE25, p25-27 Met de boot van Kampen naar Lemmer.
Sporen van een Schokker-nazaat op Bali J.J. Sul SE25, p27 Het woord “sul” gekerfd in een boom op Bali.
Een afwezige Schokker (1854) Bruno Klappe SE25, p28-29 Milicien Tijmen Alberts Klappe te laat op inspectie, 1854.
Uit de Kamper Courant Bruno Klappe SE25, p29 Armoe op Schokland, 24-12-1838.
Mag ik wat vragen? Ab Klappe SE25, p30-32 Vraag 67: Opgravingen 1940 en 1944.
Vraag 68: Nicolaas Klappe (1875-1953) x Klazina Grootjen en Jacobus Wilhelmus Kwakman x Joanna Jacoba Carjanus .
Kwartierstaat van Nicolaas Klappe Ab Klappe SE25, p33 Voorouders van Nicolaas Klappe (1875-1953)
Stamreeks Kwakman Ab Klappe SE25, p34-35 Voorouders van Kwakman, Jacobus Wilhelmus (1886-1972)
Eerste autodienst over ijs Urk via Schokland in 1929 J.K. SE25, p36-37 Gedicht uit 1929 over autotocht over ijs naar Schokland.
Lichtbrengers op Schokland Anoniem SE25, p38-41 Artikel uit “het Nieuwe Land”, 1993, over het boek “Pastoors, predikanten en vuurstokers van het eiland Schokland”, door Bruno Klappe.

Het merendeel van de artikelen die in Het Schokker Erf zijn verschenen, is te lezen op een afgeschermd deel van deze website te lezen. Leden kun toegang krijgen door in te loggen.
Zie ook: Aanvraag inlogaccount voor lede

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.