• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33

 

Inhoudsopgave van Het Schokker Erf nr. 51-75

Titel van artikel: Auteur : Waar :

Toelichting:

Schokland onder burgemeester H.A.W. Streithorst (1828-1831)
 (4)
Freek Pereboom SE51, p05-14 11) Strandvonderij, schipbreuken en drenkelingen.
12) Het gedoe over de openbare secreten.
Met opmerkingen van Bruno Klappe.
Schokland is nog een eiland (1939) Anoniem SE51, p15-17 Artikel uit “Ons Land” van 29-6-1939.
Hoe in 1812 het collectegeld op Emmeloord verdeeld werd Bruno Klappe SE51, p18-21 Namen van diverse bedeelden in 1812.
Jantje Klappe was getuige van mishandeling Bruno Klappe SE51, p22-23 Vriendje van Jantje Klappe in 1854 in Kampen mishandeld door een nachtwacht.
De fotogalerij Bruno Klappe SE51, p24-28 Been, Jan (1852-1936)
Mastenbroek, Jacobus (1840-1928)
 en Geertje Mastenbroek (1869-1945).
Zware stormschade (1830) Bruno Klappe SE51, p29 Huis deels ingestort in 1830.
Schokker matrozen en smokkelaars Wim Veer SE51, p30-40 Afgekeurde dienstplichtigen.
Deserteurs.
Smokkelaar Jan Cornelis Bantjes.
Met noten van Bruno Klappe.
Lourens Diender schoot vrouw in hand (1857) Bruno Klappe SE51, p41-43 Voorval in 1857 te Kampen.
Bijdrage betr. de voormalige bewoners van het eiland Schokland (1861) H. Polijn Buchner SE52, p04-21 Over de gezondheid van de Schokkers, uit: “Schat der Gezondheid”, 1861. Met verbeteringen door Bruno Klappe en Wim Veer.
De bevolkingsopbouw van Schokland en Urk Bruno Klappe SE52, p22 Bespreking van het boek “Tweezaam? Een historisch-demografisch onderzoek van Schokland en Urk”, door A.K. Bootsma, E.S. Bootsma en R. Boorsma-Halma.
Schokland onder burgemeester H.A.W. Streithorst (1828-1831)
(5)
Freek Pereboom SE52, p23-31 13) De onwillige schutters van Emmeloord. Met opmerkingen van Bruno Klappe.
De fotogalerij Bruno Klappe SE52, p32-34 Jongsma, Wilhelmus (1852-1942) en Lumme Wilhelmina Diender (1853-1938)
De schrobbers van Kuinre (1663) Onno Veer SE52, p35-37 Proces van de pachters van de tol van Kuinre tegen Peter Dubbelts van Emmeloord, 1663.
Kom niet aan hun portemonnee! (1817) Wim Veer SE52, p37 Waarnemend burgemeester Gerrit Jan Gillot ondervindt in 1817 problemen met het innen van de belasting op Schokland.
Albert Broodbakker nam aardappelen weg (1865) Bruno Klappe SE52, p38-41 Albert Broodbakker in 1865 in Kampen bekeurd wegens het stelen van aardappelen van Klaas Klappe.
Schokland onder burgemeester H.A.W. Streithorst (1828-1831)
(6 en slot)
Freek Pereboom SE53, p04-11 14) De bijna zoekgeraakte registers van de Burgerlijke Stand.
Met opmerkingen van Bruno Klappe.
Wie niet horen wil, zal voelen! (1856) Bruno Klappe SE53, p12-14 Jansje Sul mishandeld in Kampen.
De Schokker vloot in Kampen (1930) Bruno Klappe SE53, p15-17 Drie namenlijsten.
De Zuiderzeevissers in Kampen (1905) Anoniem SE53, p18-20 Rapport 1905.
Commissie voor Noodlijdenden Wim Veer SE53, p21-23  
Een losgeslagen schuit (1847) Bruno Klappe SE53, p24-25 1847.
Een Schokker in Oost-Indië (1712) Onno Veer SE53, p26-29 Isacq Croone (1712); Willem Pieterse (1700).
Besturen is ook niet alles (1834) Wim Veer SE53, p29 Caspar Sonderman.
Herbegraven (1815) Wim Veer SE53, p30 Paulus Gillot.
Gemeentelijke inkomsten? (1841) Wim Veer SE53, p30-31 1841.
Gevolgen van de watersnood (1825) Wim Veer SE53, p32-34 1825.
Schoorsteenbrand op Ens (1845) Bruno Klappe SE53, p35 1845.
De fotogalerij Bruno Klappe SE53, p36-38 Grootjen, Johannes (1875-1936)
 
Uitgekleed (1823) Wim Veer SE53, p39-40 Jan Pieters Koridon koopt in 1823 kleren van drenkeling.
Niet uitgekleed (1850) Bruno Klappe SE53, p41-43 Peter Hendriks Kok vindt in 1850 drenkeling.
Een oud Schokker gebruik? Bruno Klappe SE53, p43 Koek op de arm.
Schokkers in pauselijke dienst (1867) Bruno Klappe SE54, p04-12 Jacobus Koridon (1837-1923).
Klaas Jacobs Schoon (1843-1898).
Dubbel Alberts Botter (1846-1905).
Bericht uit twee buurten (1790) Wim Veer SE54, p13-15 Bewoners Zuiderbuurt willen in 1790 zeewering iets verplaatsen.
Zeeweringen op Emmeloord slecht onderhouden.
Schokker verkocht illegaal vis in Kampen (1847) Bruno Klappe SE54, p16-18 Albert Thijmens de Boer in 1847 in Kampen bekeurd.
De productie van calicot R.E. Burgers SE54, p19-27 Fragment uit “100 Jaar G. en H. Salomonson”. Inleiding van Wim Veer.
Een vreemde naamsverwisseling (1826) Bruno Klappe SE54, p29-31 Albert Hendriks Diender in 1826 gedoopt als Hermanus Hendriks Diender.
De fotogalerij Bruno Klappe SE54, p32-37 Eerde, Jacob van (1875-1950)).
Corjanus, Johannes (1876-1968) en Aleida Grootjen (1880-1953)
Een gevaar voor de buurt? (1847) Bruno Klappe SE54, p38-39 Gillot is in 1847 bang dat de blinde Jacob Pieters Sul onvoorzichtig met vuur is.
Koek op de arm Bruno Klappe SE54, p40-43 Een oud Schokker gebruik?
De schouten van Emmeloord (1349-1801)
 (1)
Bruno Klappe SE55, p04-18 De periode 1349-1776
De krankzinnige dominee van Schokland (1847) Bruno Klappe SE55, p19-21 Jurrijanus Maks, dominee op Schokland van 1840-1847.
De ontruiming van Schokland (1859 - deel 1) Wim Veer & Bruno Klappe SE55, p23-31 De laatste tien jaar vóór dat het doek valt.
Schokker grafmonumenten (5) Bruno Klappe SE55, p32-34 Thijmen van Eerde (1846-1924), begraven op Urk.
Predikant Otto Gerryts Radijs (1627) George Schepperle SE55, p35-37 Ott Gerryts Radijs, dominee op Schokland van 1627-1637.
De fotogalerij Bruno Klappe SE55, p38-40 Boer, Petronella Maria de (1875-1956).
Sorry... Redactie SE55, p40 Correctie op Schokker Erf 54.
Een glimlach voor Schokland Bruno Klappe SE55, p41 Boek van J. Spitse.
Torenuurwerk van Schokland naar Urk? (1862) Bruno Klappe SE55, p42-43 Urkers willen in 1862 het torenuurwerk van de kerk op Schokland kopen.
Schoklands strijd tegen het water (1959) drs. G.R. Kruissink SE56, p04-11 Uit “Land en Water”, december 1959.
Een Schokkerin van lichte zeden (1851) Bruno Klappe SE56, p12-17 Elisabeth Koridon in 1851 te Kampen opgepakt.
Op reis naar Amsterdam in ‘t voorjaar van 1843 Harm Boom & A.L Lesturgeon SE56, p18-20 Uit ”Een Drentsch Gemeente-assessor met zijne twee neven op reis naar Amsterdam in ’t voorjaar van 1843”. Met voorwoord en opmerkingen van Bruno Klappe.
Naar school! (1795) Wim Veer SE56, p21-27 De godsdienst.
Het schoolgebouw.
De meester.
De wijze van lesgeven.
 
De fotogalerij Bruno Klappe SE56, p28-31 Kamper, Johanna (1863-1937)).
Smit, Jannetje (1860-1935).
Verboden speel- en danspartijen bij Mastenbroek Bruno Klappe SE56, p32-33 Remmelt Mastenbroek bekeurd door Gillot in 1850.
Het Schokker dialect, een zonderlinge mengelmoes (1874) Johan Winkler SE56, p35-41 Uit: “Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon”, 1874.
Met commentaar door medewerker van het P.J. Meertensinstituut.
Zonder enige middelen van bestaan (1847) Bruno Klappe SE56, p42-43 Jacob Harms Net zonder middelen van bestaan in Heerde.
De Lemsteraak Schokland (1919) Jan Brilleman & Jan van Wijlen SE57, p04-12 In 1919 gebouwd schip voor de Rijkswaterstaats-arbeiders op Schokland.
De schouten van Emmeloord (1349-1801)
 (2)
Bruno Klappe SE57, p13-15 De periode 1779-1795.
Gekist en begraven op Schokland (1849) Bruno Klappe SE57, p16-17 Drenkeling Jan Sieders uit Hoogeveen op Schokland aangebracht.
De fotogalerij Bruno Klappe SE57, p18-21 Teunis Sul (1870-1911).
Dat gaat zomaar niet! (1842) Wim Veer SE57, p22-25 Over de bouw van de nieuwe kerk op Emmeloord in 1842.
Sterke verhalen uit ‘Bolle’ Joh. Vis SE57, p26-29 Fragment over Schokland uit het boek ‘Bolle” van Joh. Vis.
Kruiwagens verboden! (1845) Bruno Klappe SE57, p30-31 Proces-verbalen uit Kampen voor Kaatje Koridon, Hendrik Koridon en Aaltje Koridon.
Zuiderzeeballadette Hendrik Jan Bosman SE57, p32 Gedicht.
De verpachting van het rietgewas in 1851 Bruno Klappe SE57, p33-35 Lijst met namen van pachters.
Paulus Gillot aangesteld tot deurwaarder (1845) Bruno Klappe SE57, p36-38 Aanstellingsbrief.
Verloren land. Een herinneringswerk aan Schokland Bruno Klappe SE57, p39-43 Een verloren gewaand manuscript wordt na 60 jaar alsnog uitgegeven.
De laatste lichtwachter van Schokland nam wraak.... (1958) Henk Kouwenhoven SE58, p04-15 Over Pieter Verschoor (1874-1975) en zijn gezin.
Artikel uit de Panorama van 27-9-1958.
Een vuurdraak boven Emmeloord (1805) Bruno Klappe SE58, p16-17 Pastoor Doorenweerd nam op 23-10-1805 een meteoor waar.
De fotogalerij Bruno Klappe SE58, p18-21 Aleida Johanna Koriedom (1872-….).
ook foto's van Hendrikus Antonius Koridon (1881-1961) en zijn broer Lammert Johannes Koridon (1883-1970).
Boeren op Emmeloord (1802) Wim Veer SE58, p22-26 Kwestie uit 1802 over het innen van een schuld van de boeren op Emmeloord aan het Rentmeesterambt van Vollenhove.
Jansje Sul opgepakt wegens diefstal (1858) Bruno Klappe SE58, p27-31 Jansje Sul (1842-1874) uit Kampen steelt een sieraad van Eva Brandenburg.
De schouten van Emmeloord (1349-1801) (3) Bruno Klappe SE58, p32-35 De periode 1795-1801.
Engelsen en Fransen kopen vis van Schokkers (1837) Bruno Klappe SE58, p36-37 Over de visvangst in 1837.
Een neger op het eiland! Bruno Klappe SE58, p38-39 Twee Urkers vinden een neger in een bootje op de Zuiderzee.
Een oud schilderij van Schokland ontdekt (2004) W.G.T. van den Berg SE58, p40-43 Mogelijk een werk van Hermanus Koekkoek (1815-1882).
De calicotsweverij van Schokland dr. A. Pieter E. Korver SE59, p04-09 Bewerkte tekst van lezing, op 24-11-2004 op Schokland gehouden.
De brief van Dirk Willems en Cornelis Jans Bien (1780) Bruno Klappe SE59, p10-14 Over de weeskinderen van Willem Dircks Ouderling en Petronella Jansen Bien (1780).
Schokland in de krant (01) Redactie SE59, p14 Over mogelijke korting van de uitkeringen aan de oud-Schokkers
(Het Centrum, 10-7-1914)
 Oorsprong families Schokker en Stroek ligt op Schokland Evert Bootsman SE59, p15-17 Met noten door Bruno Klappe en Evert Bootsman.
Bartholomeus Doorenweerd (1) Wim Veer SE59, p20-28 Wie was Doorenweerd dan wel?
Hoe zagen tijdgenoten hem?
Ruzie om huis en haard (1803) Bruno Klappe SE59, p29-31 Pieter Herms Sul had in 1803 ruzie  met zijn inwonende zonen Bruin en Jacob over het stoken van de haard.
Schokland in de krant (02) Redactie SE59, p31 Het aanbesteden van de Misthoorn op Emmeloord in 1920
(Het Vaderland, 29-12-1920).
De fotogalerij Bruno Klappe SE59, p32-35 Kok, Aleida (1852-1939)
Jan Diender (1882-1943).
Schokland in 1941 dr. ir. Yair Malachi SE59, p36-39 Brief van J.P. Mellegers, die in 1941 op Schokland verbleef.
De turftellers van Emmeloord (1802) Bruno Klappe SE59, p40-43 Reglement uit 1802 over het verhandelen van turf op Emmeloord.
Gymnastiek- en Sportvereeniging Schoklanddorp Redactie SE59, p43 Foto uit 1941, vermoedelijk van gymnastiekvereniging Wilhelmina uit Kampen.
Oude Schokker herinneringen (1949) H.J. Moerman SE60, p04-09 Over de Schokkers in Kampen.
Uit Het Kamper Dagblad van 10-2-1949. Toegevoegde noten door Bruno Klappe.
Bartholomeus Doorenweerd
 (2)
Wim Veer SE60, p10-21 Op Schokland.
Zijn pastorale werk op Schokland.
De fotogalerij Bruno Klappe SE60, p22-25 Mastenbroek, Remmelt (1851-1931) en Geesje Hammer
Remmelt Mastebroek (1895-1974).
Schokker grafmonumenten (6) - Remmelt Mastebroek (1851-1931) Bruno Klappe SE60, p26-27 Graf van Remmelt Mastebroek (1851-1931) in Zwartsluis.
Testament Coosje van Campen
(pseudoniem van G.G. Bosscha-Mastebroek)
SE60, p27-28 Gedicht over Remmelt Mastebroek (1851-1931).
De stem van het water (2005) G.G. Bosscha-Mastebroek SE60, p29-32 Over haar opa Remmelt Mastebroek (1851-1931).
Het huren en verhuren van knechten (1805) Bruno Klappe SE60, p33-35 Reglement over het huren en verhuren van knechten te Emmeloord uit 1805.
Schokland in de krant (03) Redactie SE60, p35 Over het vuurtoren op Emmeloord en de Zuidpunt (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9-12-1914).
Gered door de marine (1819) Bruno Klappe SE60, p36-39 De boot van Harmen Dirks Net, Jacob Harmens Net en Hermanus Hendriks Mommendé slaat in 1819 om.
Schokland in de krant (04) Redactie SE60, p39 Over de lenzen van de vuurtoren op Schokland (Het Centrum, 14-11-1914).
De schout van Urk vervulde dat ambt na 1795 niet steeds ook op Emmeloord J. Spitse SE60, p40-43 Aanvulling op de serie ‘De schouten van Emmeloord’, o.a. over schout Bruijn Klaassen Klappe.
Schokland in 1812, gezien door Evert Maaskamp Evert Maaskamp SE61, p04-11 Klederdracht, taal, woningen en leefwijze op Schokland.
Waar bleven de schaatsers? (1885) Bruno Klappe SE61, p12-14 Albert de Boer en Abe Corjanus schreven zich in 1885 in voor een internationale schaatswedstrijd, maar kwamen niet opdagen.
Zuigelingen, pruiken en vermaak (1813) Wim Veer SE61, p15-19 Voeding, kleding en vrijetijdsbesteding op Schokland.
Een bijzondere ket­ting (1912) Bruno Klappe SE61, p20-21 Medaillon met haren van Maria Harms Corjanus (1826-1912).
De fotogalerij Bruno Klappe SE61, p22-24 Hermanus Fredericus Joannes Terschouw, pastoor op Schokland.
 (1822-1883).
Vis gestolen van de veldwachter (1817) Bruno Klappe SE61, p25-29 Repke Arends Koot steelt in 1817 vis van de veldwachter Pieter Leijting.
Schokland in de krant (05) Redactie SE61, p29 Kinderen van de lichtwachter op Schokland krijgen in 1925 een eigen onderwijzer.
De aanloop tot het Bezoek van Huichelbos van Lien­der aan Emmeloord (1797) J. Spitse SE61, p32-35 Grubbelt Brands volgt in 1796 Bruijn Klaasen Klappe op als schout van Emmeloord. Inspectie der paalwerken op Ens in 1797. Oproer op Emmeloord in 1797.
Schokland Mariap van Urk SE61, p36-37 Gedicht uit 1940.
Jan Jansen en het cachot op de Zuidpunt (1821) Bruno Klappe SE61, p38-43 Het weeskind Jan Jansen Baentjes (1807-1849) valt het vrouwvolk op Emmeloord lastig.
Het register van naamsaanneming uit 1811 Bruno Klappe SE62, p05-07 Transcriptie van het nogal slordig samengestelde Schokker register van naamsaanneming uit 1811.
Wie niet wil wijken moet dijken
 (1)
Wim Veer SE62, p08-19 Waarom Schokland behouden moest blijven.
Hondsdagen op Schokland (1802) Bruno Klappe SE62, p20 In 1802 werd het op Emmeloord verboden honden los te laten lopen van 19 juli tot 23 augustus.
Bezoek van Huichelbos van Lien­der aan Emmeloord (1797) J. Spitse SE62, p21-26 Huichelbos van Liender werd in 1797 naar Emmeloord gestuurd om te rust te herstellen.
Verboden op Emmeloord (1802)
 (1)
Bruno Klappe SE62, p27 Verbod op het clandestien maaien;  regels voor het stoken van open vuur (1802).
De fotogalerij Bruno Klappe SE62, p28-30 Johanna Maria Mossel (1890-1984)).
Een dorp als vele andere Wim Veer SE62, p31-34 Ogenschijnlijk unieke gebeurtenissen op Schokland komen ook elders voor, zoals het innen van geld door de schout voor het uitoefenen van de r.k. eredienst.
Verboden op Emmeloord (1802)
 (2)
Bruno Klappe SE62, p34 Verbod op het roken van tabakspijpen zonder dopje (1802).
Reglement voor vissers en vrachtvaarders (1807) Bruno Klappe SE62, p35-41 Reglement uit 1807, bestaande uit 29 artikelen, waar de vissers en schippers op Schokland zich aan dienden te houden.
Koemest op het bleekveld (1687) Bruno Klappe SE62, p42-43 Zes Schokkers leveren in 1687 koemest om de tuin en het bleekveld van de kerk en de school op te hogen.
Het kerkhof op Emmeloord Bruno Klappe SE63, p04-28 Het kerkhof met schelpen opgehoogd (1802).
Reglement van het kerkhof (1802).
De opgraving van het zoontje van Teunis Klappe (1803).
Reglement om de doden te helpen begraven (1804).
Het kerkhof als opslagplaats (1805, 1806).
De sleutel van het kerhof (1806).
Een nieuwe schutting om het kerkhof (1815, 1816).
De weggespoelde schutting herbouwd (1827).
Opnieuw vervallen (1849).
Het kerkhof afstaan aan de kerk? (1850-1852).
Een sloot om het kerkhof? (1854).
Verplaatsing naar de Zuidpunt? (1854).
Plechtigheden bij het begraven.
Verboden op Emmeloord (1802)
 (3)
Bruno Klappe SE63, p29 Verbod uit 1805 om vuilnis bij de zeeweringen te storten.
Wie niet wil wijken moet dijken
 (2)
Wim Veer SE63, p30-41 Hoe Schokland behouden werd.
De fotogalerij Bruno Klappe SE63, p42-43 Klappe, Thijmen Alberts (1831-1922)
Gelukkig 1793 gewenst! Jan de Wit SE64, p04-05 Nieuwjaarswens uit 1793 door Jan de Wit, schoolmeester op Emmeloord.
Het zware leven van Jansje van der Molen (1807-1850) Bruno Klappe SE64, p06-23 Het weeskind Jansje van der Molen (1807-1850) moet bedelen en zwerven om in leven te blijven, en komt terecht in de bedelaarskolonies Ommerschans en Veenhuizen.
De fotogalerij Bruno Klappe SE64, p24-26 Catharina Stroeve (1871-1942)
Wie niet wil wijken moet dijken
 (3)
Wim Veer SE64, p27-35 Hoe de Schokkers met de dijkwerken omgingen.
De verloren speld (1859) Bruno Klappe SE64, p36-38 Maria Raphael de Boer (1838-1923) verzuimt in 1859 aangifte te doen van een door haar in Vollenhove gevonden gouden speld.
De nieuwe verkiezing van 6 augustus 1797 op Emmeloord J. Spitse SE64, p39-43 Opnieuw verdeeldheid tussen burgerij en Municipaliteit. Het tractement van de vroedvrouw. Opdracht aan schout Brands en pastoor Doorenweerd om een minnelijke schikking te treffen.
Hendrik Mommendé (1796)Hendrik Mommendé (1796) Wim Veer SE65, p04-05 Over het salaris van de Emmeloordse schoolmeesters Jan de Wit en Hendrik Mommendé.
Geheel ongeschikt voor de zeedienst (1811) Bruno Klappe SE65, p06-09 Jan Bruinsen Bien (1773-1857) kreeg in 1811 in problemen omdat zijn plaatsvervanger voor de dienstplicht gedeserteerd was.
De wet op Schokland (1853 en 1855)
 (1)
Bruno Klappe SE65, p09 Iedere Schokker moest voor zijn huis een gat in het ijs te hakken t.b.v. bluswater (1855).
Eens eiland, altijd eiland (1951) Anoniem SE65, p10-13 Stukje uit de Panorama van 1951 over twee luchtfoto’s van Schokland.
Schokker grafmonumenten (7) - pastoors Herfkens en Bosch Bruno Klappe SE65, p14-20 Pastoor Herfkens (1779-1844) en pastoor Joannes Bosch (1792-1853), beiden begraven in Heeten.
Skòkland (gedicht) Gerrit Pleiter SE65, p21 Gedicht.
Schokland in Friese archieven (1810, 1850) Wim Veer SE65, p22-23 Schokkers zijn weigerachtig om aangespoelde zaken terug te geven. Albert Janssen Goossens verkoopt in 1850 een schuit in Moddergat. Peter Hendriks Kok huurt in 1858 een schuit in Sneek.
De fotogalerij Bruno Klappe SE65, p24-26 Dubbel Sul (1868-1941).
Onverwoestbaar en trouw tot het allerlaatst: de KP1 (1942) Fred Thomas SE65, p27-29 Over de laatste Schokker schuit, de KP1.
Uitgetogen messen te Emmeloord op Schokland (1797) J. Spitse SE65, p30-35 De minnelijke schikking van schout Brands en pastoor Doorenweerd. Misbruik en kuiperij. De visie van de Municipaliteit.
De gouden bruiloft van Hendrik en Catharina (1911) Bruno Klappe SE65, p36-43 Inzamelingsaktie voor de behoeftige Hendrikus van Kollenburg en Catharina Diender (1830-1918), die in 1911 50 jaar getrouwd waren.
Schokland in de krant (06) Redactie SE65, p43 In 1925 spoelde een grote hoeveelheid hooi op Schokland in zee.
De klederdrachten van Schokland Tromp de Vries SE66, p04-15 Artikel uit de Kamper Almanak 1983/1984.
Diefstal bij het Katerveer (1860) Bruno Klappe SE66, p16-18 Het wasgoed van Aaltje Alberts Koek (1813-1897) werd in 1860 gestolen.
Geen militairen maar agenten naar Emmeloord (1797) J. Spitse SE66, p19-25 Maatregelen van het Provinciaal Comité. Terugblik op de tijd voor en na de omwenteling van 1795. Verdere besluiten van het Provinciaal Comité. Zuivering.
Schokland in de krant (07) Redactie SE66, p25 In 1940 werden op Schokland schuilplaatsen door middel van explosieproeven getest.
De fotogalerij Bruno Klappe SE66, p26-27 Aleida Karel (1872-1942)).
Saint Kilda-lotgenoten Wim Veer SE66, p28-37 Vergelijking van Schokland en de Schotse eilandengroep Saint-Kilda, ontvolkt in 1930.
Een moedwillige aanvaring (1860) Bruno Klappe SE66, p38-40 Peter Hendriks Kok (1814-1876) komt in 1860 aanvaring met Willem Dirks Tromp (1832-1880).
De wet op Schokland (1853 en 1855)
 (2)
Bruno Klappe SE66, p41 Honden die geen muilkorf aan hebben of onaangelijnd op Schokland rondlopen zullen doodgeslagen worden (1853).
Een Koninklijk Besluit (1858) Wim Veer SE66, p42-43 De ontruiming van Schokland was niet op last van de koning. Hij ondertekende slechts de daarvoor bedoelde wet tot ontvolking.
De omgeslagen Zwolse veerman (1745) Bruno Klappe SE67, p04-16 In 1745 sloeg de veerboot van Zwolle naar Amsterdam om, waarna diverse Schokkers poogden de opvarenden te redden.
H.F.J. Ter Schouw, pastoor in Nijkerk (1866) Wim Veer SE67, p17-23 Hoe het de laatste pastoor op Schokland na de ontruiming verging.
Bij de kluizenaar van Schokland (1950) Anoniem SE67, p24-30 Artikel uit de Katholieke Illustratie van 1950 over G.D. van der Heide, beheerder van het museum op Schokland.
De burgerlijke twisten tussen 1795 en 1798 op Em­meloord J. Spitse SE67, p31-35 De afscheidsrede van pastoor Doorenweerd.
Schokland in de krant (08) Redactie SE67, p35 Schokland krijgt een telefoon-verbinding in 1897.
De fotogalerij Bruno Klappe SE67, p36-38 Koot, Repke (1837-1922)
Schokland in de krant (09) Redactie SE67, p38 Gemeentebestuur van Kampen stelt in 1860 grond ter beschikking van oud-Schokkers, en heeft plannen een haven voor hen aan te laten leggen.
Op Schokland zaten de kamers vol porselein! Anoniem SE67, p39-42 Artikel uit de Leeuwarder Courant van 1956, over een bezoek dat jhr. Van Burmania in 1731 aan Schokland bracht.
Bruin Klappe vond een verdronken schipper Bruno Klappe SE67, p43 Bruin Klappe (1880-1944) vond in 1906 in zee het lijk van de verdronken Amsterdamse schipper Pieter Zijlstra.
De Bataafse revolutie op Ens (1795)
 (1)
J. Spitse SE68, p04-08 Oranjegezindheid. Onenigheid over de armenzorg. Een aanvraag tot ondersteuning. Invoering van de revolutie. Regeringloosheid.
Stervend Schokland (1940) Pieter Terpstra SE68, p09-22 Overgenomen uit de Leeuwarder Courant van 1940 en 1941.
Schokland in de krant (10) Redactie SE68, p22 Verzoek aan de minister van Marine om Een misthoorn op Schokland (1910)
 te plaatsen.
Vraag om vaderlijke zorg van de koning (1842) Wim Veer SE68, p23-24 De Schokkers schreven in 1842 een brief aan de koning waarin zij vragen om een beter onderhoud van de loopplank tussen Molenbuurt en Zuiderbuurt.
Pleidooi van dokter Donkersloot (1850) dr. N.B. Donkersloot SE68, p25-34 Pleidooi uit 1850 om een soort opvanghuis voor werkloze Schokkers te stichten.
Vergelijking van “De calicotsweverij van Schokland 1839-1858” door P. Korver en “Fabrieken op Schokland, katoenweverij van 1838 tot 1857” door J. Spitse J. Spitse SE68, p34-39 In 2007 verschenen Twee boeken over de weverij op Schokland (2007)
De fotogalerij Bruno Klappe SE68, p40-41 Hendrik Derk Eleveld (1829-1916)
Mag ik wat vragen? Berg, Cornelis Hendriks van den (?-1841) en Adriaantje Kleindier (?-1841) Bruno Klappe SE68, p42-43 Over het echtpaar Van den Berg-Kleindier, in 1841 gestorven op Schokland.
Schokland van 1796 - 1808 M.J.G. Gasman SE69, p04-18 Artikel uit de Kamper Almanak 1956-1957, over pastoor Bartholomeus Doorenweerd. Met noten van de redactie van Het Schokker Erf.
De luidklokken van Schokland Bruno Klappe SE69, p19-27 Het oude luidklokje Ens op Schokland van hangt nu in het polderdorp Ens. Luidklok in Lambertschaag is afkomstig van Schokland.
Schieten op goed geluk (1859) Bruno Klappe SE69, p28-29 Op Schokker bruiloften werd in 1858 nog volgens oud gebruik met geweren in de lucht geschoten.
De Bataafse revolutie op Ens (1795)
 (2)
J. Spitse SE69, p30-34 Een rekest namens acht rooms-katholieken.  Excuus. Bericht van dominee Gillot. De verrader slaapt niet. Vrijheid in gelijkheid van andere dorpen. Als kinders in een godshuis.
In het water gevallen en verdronken (1858) Bruno Klappe SE69, p35-37 Bruijn Alberts Bien (1838-1858) sloeg overboord en verdronk.
De fotogalerij Bruno Klappe SE69, p38-40 Jan Klappe (1876-1966) - de Klosse).
Het product Nico Kwakman (2008) Wim Veer SE69, p40-41 Bespreking van het boek “Het product Nico Kwakman”, geschreven door Alice Garritsen.
Diefstal bij Ham (1858) Bruno Klappe SE69, p42-43 Een jonge inbreker werd in 1858 op heterdaad betrapt in het huis van de winkelier Pieter Jansen Ham (1819-1895).
Met een ducaat en een dubbeltje - over E.P. Seidel (1728-1814)
 (1)
Hans Seidel SE70, p04-18 Ingekorte versie van een artikel in de Kamper Almanak 1966/1967, over de Duitser Eberhard Philip Seidel (1728-1814), die waterstaatkundige en schout op Schokland werd.
Voorwoord. De eerste Nederlandse Seidel. De voorgeschiedenis. De reis naar Vollenhove.
Schelden doet geen zeer (1850) Bruno Klappe SE70, p19-20 Hendrik Willems Koridon (1800-1869) en zijn vrouw kregen in 1850 en 1856 in Kampen proces-verbalen wegens scheldpartijen.
Pastoor Ter Schouw (1856)
 (1)
Wim Veer SE70, p21-25 De strijd van pastoor Ter Schouw tegen de kinderarbeid.
De fotogalerij Bruno Klappe SE70, p26-28 Mastenbroek, Joseph (1854-1942)
De Bataafse revolutie op Ens (1795)
 (3)
J. Spitse SE70, p29-34 Geen lusten tegen de zin opdringen. De keus van Ens. De positie van Seidel als schout en opzichter. De politieke positie der rooms-katholieken op Ens. Kosten van de kerkvisitatie. Armenzorg. Schoolgeld.
Niet aan de storm van het noodlot overgelaten (1821) Bruno Klappe SE70, p26-43 Schokkers verdienden in 1821 veel geld door ingevroren schepen te hulp te schieten.
Schokkers in Veenhuizen en Ommerschans Wim Veer SE71, p04-07 Arme Schokkers in gestichten van Veenhuizen en Ommerschans.
Schokland verlaten IJsselacademie SE71, p08-09 Toelichting van de IJsselacademie op het boek “Schokland verlaten” door Bruno Klappe en Wim Veer.
Met een ducaat en een dubbeltje - over E.P. Seidel (1728-1814)
 (2)
Hans Seidel SE71, p10-22 Het huwelijk van Eberhard Philip Seidel. Eberhard Philip als waterbouwkundige. Tweede huwelijk van Eberhard Philip Seidel. Schout van Ens.
De tragische dood van Maria Alberts de Boer (1915) Bruno Klappe SE71, p23-24 De Schokkerin Maria Alberts de Boer (1836-1915) en haar man Johannes Lodewijk Polling komen in 1915 om bij een brand in hun huis te Giethoorn.
Pastoor Ter Schouw (1856)
 (2)
Wim Veer SE71, p25-26 Pastoor Ter Schouw over gemengde huwelijken.
De Bataafse revolutie op Ens (1795)
 (4)
J. Spitse SE71, p27-31 De staatsgrepen van 1798 hebben op Ens geen gevolgen. Indeling bij het Departement van de Oude IJssel. Engelse bedreiging. Plundering van het huis van E.P. Seidel. Seidel eist schadevergoeding van de Ensers.
Een treurig ongeluk (1905) Bruno Klappe SE71, p32-33 Albertus Hendrikus Johannes Toeter (1893-1905) komt in Kampen om door omvallend hout.
Kwartierstaat van Albertus Hendrikus Johannes Toeter Bruno Klappe SE71, p34 Voorouders van het kind dat in 1905 in Kampen omkwam door omvallend hout.
De fotogalerij Bruno Klappe SE71, p35-37 Gosen, Jacobus Dubbel (1834-1917) en Trijntje Jacobs Diender (1834-1925) [2]
Pastoor de Swart wil meer salaris (1845) Wim Veer SE71, p38-40 Pastoor de Swart schreef in 1845 een brief aan de koning, waarin hij meer salaris vroeg.
Schokland in de krant (11) Redactie SE71, p40 Door een luchtspiegeling was in 1936 Schokland vanuit Enkhuizen te zien.
Een 90-jarige rasechte Schoklander Anoniem SE71, p41-42 Artikel uit de Kamper Courant van 1931 over Albert Gerrits Klappe (1841-1933) in de krant (1931)
Schokland in de krant (12) Redactie SE71, p43 Een vliegtuig maakte in 1932 een noodlanding op Schokland.
Een geschenk uit de hemel (1850) Bruno Klappe SE72, p04-10 Ten onrechte van moord verdachte Albert Jansen Goosen (1810-1894) kreeg in 1850 een visschuit met toebehoren cadeau van oud-commissaris des konings mr. Bruce.
Schokland in de krant (1746, 1857, 1867)
(13)
Redactie SE72, p10 Geruchten over het plaatsen van mogelijke lepra-patiënten op Schokland (1867).
Schokland in de krant (14): Ontruiming aangekondigd (1857, 1858) Redactie SE72, p11-12 Bericht uit 1857 dat Schokland ontruimd gaat worden.
Schokland in de krant (15): Ontruiming aangekondigd (1857, 1858) Redactie SE72, p12 Brief uit 1858 van een inwoner van Medemblik, die niet wil dat Schokkers naar zijn stad verhuizen.
Met een ducaat en een dubbeltje - over E.P. Seidel (1728-1814)
 (3)
Hans Seidel SE72, p13-19 Tweede reis naar Herborn. Burgemeester van Schokland. Lucas Seidel (1760-1827), de zoon van Eberhard Philip Seidel. De Vollenhoofse periode. De Bataafse republiek.
Schokland in de krant (16): Armoede in de visserij - zoek werk in de koopvaardij (1856) F. Allan SE72, p20-22 Ingezonden stuk uit 1856 over de armoede op Schokland. Pleidooi om werk te zoeken in de koopvaardij.
Reactie van een lezer op Schokkers in Veenhuizen en Ommerschans Wim Veer SE72, p22 Jan Klaassen Broodbakker in 1851 kort na geboorte in Veenhuizen overleden.
Een Schokkerdag in 1926: Lezing Moerman en Reijers in Kampen 1926 Anoniem SE72, p23-30 Verslag van een lezing over Schokland die H.J. Moerman en A.J. Reijers in 1926 in Kampen hielden.
De Bataafse revolutie op Ens (1795)
 (5)
J. Spitse SE72, p31-36 Part noch deel aan de plundering van Seidels huis. Seidel scherp aangevallen. Staatsgreep van 14 september 1801. Advies van H. Ravenstein. Seidel als katalysator. Onenigheid over het armgeldstelsel
De ontvolking, dwang of vrijwillig? Wim Veer SE72, p37-39 Over de vraag of de Schokkers al dan niet gedwongen Schokland hebben verlaten.
Kerkelijke zorgen (1859) Wim Veer SE72, p40-42 Brief van aartsbisschop Zwijsen over de opheffing van de parochie van de H. Michaël op Schokland.
Henry Monnier en jonkheer Pieter Van Loon (1840)
 (1)
Bruno Klappe SE73, p04-15 Verslag uit 1846 van een bezoek dat de Fransman Henry Monnier aan Schokland bracht. Vergelijking van de etsen die Monnier van Schokland maakte met tekeningen die jhr. Pieter van Loon daar maakte.
Schokland in de krant (17) Redactie SE73, p15 Aanbesteding van het onderhoud van de Schokker zeewering in 1793.
Nogmaals: dwang of vrijwillig? Wim Veer SE73, p16-17 Over de vraag of de Schokkers al dan niet gedwongen Schokland hebben verlaten.
Volendammer Schokkers Jan Schilder (Vik) SE73, p18-25 Schokkers die naar Volendam verhuisd zijn: de families Kluessien en Mossel.
De Bataafse revolutie op Ens (1795)
 (6 en slot)
J. Spitse SE73, p26-31 Ens reageert niet met een plan. De eis van Seidel tot schadevergoeding. Het schoutambt van E.P. Seidel. Tekenen van toewending. Samenvatting en conclusies.
Liever van honger omkomen (1862) Wim Veer SE73, p32-36 Over een brief uit 1862 van de pastoor van Kampen aan de minister van Binnenlandse Zaken, over de armoe onder de oud-Schokkers.
Het Schokkermonument te Kampen Evert Koridon SE73, p37-39 Over Norman Burkett, de ontwerper van het Schokkermonument in Kampen. Met een toelichting van de maker op het beeld.
De fotogalerij Bruno Klappe SE73, p40-42 Been, Grietje (1849-1945)
Schokland verlaten - Een reconstructie van de ontvolking
in 1859
Redactie SE73, p43 Info over het door Bruno Klappe en Wim Veer geschreven boek “Schokland verlaten”.
Tijden van hoog en tijden van laag water Wim Veer SE74, p04-13 Stormvloeden en watersnoden in Nederland, en de gevolgen daarvan voor Schokland.
Henry Monnier en jonkheer Pieter Van Loon (1840)
 (2)
Bruno Klappe SE74, p14-19 Vergelijking van de etsen die Monnier van Schokland maakte met tekeningen die jhr. Pieter van Loon daar maakte.
Een Schokker wijwaterbakje? Redactie SE74, p20 Vraag over een Fries kerfsnee-aardewerken wijwaterbakje met het opschrift “Schokland”.
Visser, Kees (1919-1943) - als piloot gesneuveld in Nederlands Indië Jan Schilder (Vik) SE74, p21-24 Kees Visser (1919-1943), kleinzoon van de Schokker Albert Visser (1853-1933), werd door Japanners uit de lucht geschoten.
Gestolen uit het vooronder (1850) Bruno Klappe SE74, p24-25 Reurik de Groot (1802-1857) verkoopt een van Cornelis Kwakman (1806-1880) gestolen horloge.
De fotogalerij Bruno Klappe SE74, p26-31 Boer, Albertus Maria de (1861-1944), de Poeleboer
Schilder, Frederik Klaasen (1852-1923) en Jannetje Jans Zwarthoed (1854-1933)
Volendammer artiesten van Schokker afkomst.
Met een ducaat en een dubbeltje - over E.P. Seidel (1728-1814)
 (4)
Hans Seidel SE74, p32-42 De periode op Schokland.
Boekennieuws Bruno Klappe SE74, p43 Bespreking van een nieuw boek van J. Spitse: “Joannes Bosch (1794-1842). Van boerenzoon te Raalte tot priester op Schokland”.
Van de voorzitter Theo Grootjen SE75, p03-06 Terugblik op 25 jaar Schokkervereniging
De geboorte van de Schokkervereniging Redactie SE75, p07-10 De oprichting van de Schokkervereniging in 1985 door Ab Klappe en Henk Toeter.
Aardigheidje werd denderend succes Redactie SE75, p10-15 De stormachtige groei van de Schokkervereniging direct na de oprichting.
De Visualiseringscommissie Redactie SE75, p16-17 Diverse plannen om Schokland onder de aandacht te brengen.
De omheining van het kerkhof bij de oude haven Redactie SE75, p17-18 In 2007 werd de door Annet Bult en Marianne Meinema gemaakte nieuwe omheining van het kerkhof op oud-Emmeloord geplaatst.
Het Schokkermonument te Kampen Redactie SE75, p19-21 In 1991 werd bij de Kamper haven een door Norman Burkett vervaardigd standbeeld voor de in 1859 naar Kampen verhuisde Schokkers onthuld.
Het Kamper Schokkerkoor Redactie SE75, p22-23 In 1998 werd door Schokker-nazaten uit Kampen het Schokkerkoor opgericht.
De Schokkerdag Redactie SE75, p24-26 Overzicht van de Schokkerdagen.
Nazaten van laatste bewoners Schokland waken over cultureel erfgoed (1988) Redactie SE75, p26-29 Artikel uit het dagblad Trouw over de Schokkerdag van 1988 in Enkhuizen.
De herbegraving op de Zuidpunt (2003) Redactie SE75, p30-34 In 2002 en 2003 werden de in 1940 opgegraven Schokkers herbegraven op de Zuidpunt.
25 jaar Schokker Erf Redactie SE75, p35-36 De betekenis van ons blad voor de historie van Schokland.
Ambassadeurs van Schokland Redactie SE75, p36 Janny Rieff-Grootjen als Schokker Jannetje.
Ambassadeurs van Schokland Redactie SE75, p37-38 Aly Otten-Grootjen als Schokker Aaltje.
Janny Rieff in gesprek met Frans de Boer (1929-2015) Janny Rieff SE75, p40-42 Gesprek met Frans de Boer, bestuurslid van het eerste uur.
ereleden
 van de Schokkervereniging
Redactie SE75, p42 Overzicht van de 8 ereleden.
leden van verdienste
 van de Schokkervereniging
Redactie SE75, p42 Overzicht van de 6 leden van verdienste.

Het merendeel van de artikelen die in Het Schokker Erf zijn verschenen, is te lezen op een afgeschermd deel van deze website te lezen. Leden kun toegang krijgen door in te loggen.
Zie ook: Aanvraag inlogaccount voor leden  

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.